VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

MAPP

Genom att använda MAPP går det snabbare att registrera inmätta volymer på mätplatser utan mätplatssystem. Onödiga arbetsmoment från mätning till registrering tas bort, vilket eliminerar felkällor i samband med den manuella informationsöverföringen.

Beställ MAPP

Fylls i av beställande kund

Jag som Behörighetsansvarig för nedanstående företag beställer MAPP till nedanstående företag.

Typ av beställning *

*