Begränsad support under sommaren

Biometrias support har begränsad bemanning under sommarperioden, vilket kan innebära längre handläggningstid än vanligt för ärenden som kommer in. Läs mer

Starttid 2024-07-15 kl. 08:00 Sluttid 2024-08-09 kl. 17:00

Timmerbil med last, bankbredd

Uppmärkning av bankbredder

Samtliga fordonsenheter som mäts av Biometria ska ha sina bankar uppmätta OCH märkta. Fordonsenheter som inte har krönta bankar samt synliga märken kommer att bli mätningsvägrade.

Varför?

När vi mäter råvara i bild kan vi ej mäta bankbredden på fordonet. Denna uppgift behöver vi alltså få in på ett annat sätt.

Det finns idag ett bankbreddsregister i mätplatsstödet och dessa bankbredder är kopplade till registreringsnummer på fordonet. Registreringsnumret är i sin tur kopplat mot ett transportörsnummer och det är detta nummer som är identifikation vid mätplats. Transportverksamheten har förändrat sig med tiden och idag är det ofta ett transportörsnummer som får symbolisera mer än bara vilket fordon som avses. Det blir alltså svårt att hålla en god registervård vad gäller registreringsnummer, bankbredder och transportörsnummer.

Biometria är en opartisk virkesmätningsförening som ska säkerställa att virkesråvara som kommer via transportörer kan inmätas med god noggrannhet enligt de krav som Virkesmätningslagen ställer på oss. För att detta ska kunna göras på ett spårbart och godkänt sätt behöver vi få alla fordonsenheter att bli uppmärkta (krönta).

Hur?

På följande mätplatser kan du få dina bankar krönta. Telefonnummer för beställning av märkning hittar du i länken nedan. Mycket viktigt att du ringer och bokar tid innan!