Begränsad support under sommaren

Biometrias support har begränsad bemanning under sommarperioden, vilket kan innebära längre handläggningstid än vanligt för ärenden som kommer in. Läs mer

Starttid 2024-07-15 kl. 08:00 Sluttid 2024-08-09 kl. 17:00

Releaser

Releaser 

Vid Biometrias releaser rättas eller tillförs funktionalitet till våra tjänster och system, även nya tjänster kan levereras. Det sker vanligtvis fyra gånger per år.

Vid underhållsreleaser sker förebyggande underhåll för att upprätthålla god funktion och bästa möjliga tillgänglighet till våra tjänster. Även begränsad funktionalitet kan tillföras. Det sker en gång i månaden, undantaget juli månad då ingen underhållsrelease genomförs. 

Releaser och underhållsreleaser genomförs vanligen på söndagar mellan kl. 08.00 - 14.00. 

Releaseinformation

Datum för planerade releaser 2024

Söndag 10 mars
Söndag 9 juni
Söndag 13 oktober
Söndag 8 december

Datum för planerade underhållsreleaser 2024

Söndag 21 januari
Söndag 18 februari
Söndag 17 mars
Söndag 21 april
Söndag 19 maj
Söndag 16 juni
Söndag 18 augusti
Söndag 15 september
Söndag 20 oktober
Söndag 17 november
Söndag 15 december