Releaser

Releaser 

Vid Biometrias releaser rättas eller tillförs funktionalitet till våra tjänster och system, även nya tjänster kan levereras. Det sker vanligtvis fyra gånger per år.

Vid underhållsreleaser sker förebyggande underhåll för att upprätthålla god funktion och bästa möjliga tillgänglighet till våra tjänster. Även begränsad funktionalitet kan tillföras. Det sker en gång i månaden, undantaget juli månad då ingen underhållsrelease genomförs. 

Releaser och underhållsreleaser genomförs vanligen på söndagar mellan kl. 08.00 - 14.00.
 
Releaseinformation
 
Datum för planerade releaser 2022
Söndag 13 mars
Söndag 12 juni
Söndag 9 oktober
Söndag 4 december
 
Datum för planerade underhållsreleaser 2022
Söndag 20 februari
Söndag 20 mars
Söndag 17 april
Söndag 15 maj
Söndag 19 juni
Söndag 21 augusti
Söndag 18 september
Söndag 16 oktober
Söndag 13 november
Söndag 11 december