Releaser

Releaser 

Vid Biometrias releaser rättas eller tillförs funktionalitet till våra tjänster och system, även nya tjänster kan levereras. Det sker vanligtvis fyra gånger per år.

Vid underhållsreleaser sker förebyggande underhåll för att upprätthålla god funktion och bästa möjliga tillgänglighet till våra tjänster. Även begränsad funktionalitet kan tillföras. Det sker en gång i månaden, undantaget juli månad då ingen underhållsrelease genomförs. 

Releaser och underhållsreleaser genomförs vanligen på söndagar mellan kl. 08.00 - 14.00.
 

Releaseinformation

 
Datum för planerade releaser 2022

Söndag 13 mars
Söndag 12 juni
Söndag 9 oktober
Söndag 4 december

Datum för planerade underhållsreleaser 2022

Söndag 20 februari
Söndag 20 mars
Söndag 17 april
Söndag 15 maj
Söndag 19 juni
Söndag 21 augusti
Söndag 18 september
Söndag 16 oktober
Söndag 13 november
Söndag 11 december
 

Datum för planerade releaser 2023

Söndag 12 mars
Söndag 11 juni
Söndag 8 oktober
Söndag 3 december

Datum för planerade underhållsreleaser 2023

Söndag 15 januari
Söndag 19 februari
Söndag 19 mars
Söndag 16 april
Söndag 21 maj
Söndag 18 juni
Söndag 20 augusti
Söndag 17 september
Söndag 15 oktober
Söndag 19 november
Söndag 10 december