Vi söker fler medarbetare!

Vi söker Tjänsteutvecklare Mätning till Utveckling/IT med placering Sundsvall

Vårt erbjudande

Vi erbjuder dig ett självständigt arbete i ett framåtsträvande företag där du får möjlighet att vara med att påverka och utveckla för framtiden. Våra värdeord inom Biometria är opartisk, professionell och rationell. Som anställd ansvarar du för att vara väl insatt i företagets strategiska inriktning och övergripande mål.

Biometria verkar för att skapa en attraktiv arbetsplats med öppenhet och ett tillåtande klimat. Vi välkomnar dig att bidra till verksamheten med din kompetens – Det är bra att vi är olika.

Ditt ansvar

Du kommer att tillhöra tjänsteområde mätning som jobbar med kraven på de IT-stöd Biometria använder för att mäta in eller ta emot mätdata från hundratals mätplatser i hela landet. Ditt ansvar är att hålla reda på hur våra IT-stöd inom mätningsområdet skall utvecklas och kunna beskriva det för ett utvecklingsteam. Du arbetar tätt ihop med de som dagligen driftar våra system, det utvecklingsteam som bygger lösningarna, användarstöd som sköter daglig support till användarna men självklart även våra kunder för att förstå hur behoven ser ut.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Utreda och dokumentera verksamhetskrav på IT-stöden och i dialog lämna över dessa till utvecklingsteamen
  • Fungera som stöd till utvecklingsteamen i genomförandet
  • Säkerställa att rätt funktionalitet levereras i IT-stöden
  • Göra presentationer som beskriver hur en framtagen lösning fungerar både internt och för kunder

Vem är du?

En fördel är om du har jobbat med mätningsfrågor på något sätt inom skogsbranschen under några år, eller har en examen inom det skogliga området. Har du även en teknisk examen med erfarenhet från skogsindustrin är det positivt.

Du har ett intresse för hur olika IT-stöd fungerar och kanske har du deltagit i kravställandet på dessa. Erfarenhet av utveckling av IT-stöd är starkt meriterande.

God ordning och reda samt förmåga att strukturera ditt arbete är en förutsättning för att lyckas i tjänsten. Du bör även trivas med att jobba med många olika personer i olika roller på företaget och se utbildning av kunder och användare som en intressant arbetsuppgift.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Svante Wikner, tfn 070-581 07 81, svante.wikner@biometria.se

Fackliga företrädare är Marie Söder för Unionen, tfn 010 – 228 51 39 och Jens Nordenberg för Akademikerföreningen, tfn 010 – 228 51 16.

Din ansökan

Skicka ansökan med CV till rekrytering@biometria.se senast den 31 januari 2020.

Skicka din ansökan nu
Ladda ner som PDF

Genom din ansökan samtycker du till att Biometria får nyttja dina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbete kopplat till denna tjänst i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR.

Läs mer om Dataskyddsförordningen 

Vi söker Kvalitetstekniker till östra delen av Götaland

Vårt erbjudande

Vi erbjuder dig ett självständigt arbete i ett framåtsträvande företag där du får möjlighet att vara med att påverka och utveckla för framtiden. Våra värdeord inom Biometria är opartisk, professionell och rationell. Som anställd ansvarar du för att vara väl insatt i företagets strategiska inriktning och övergripande mål.

Biometria verkar för att skapa en attraktiv arbetsplats med öppenhet och ett tillåtande klimat.  Vi välkomnar dig att bidra till verksamheten med din kompetens – Det är bra att vi är olika.

Vem är du?

För tjänsten fordras ett starkt intresse för teknik/data och kunskaper om skördare/skördardatorer är meriterande. Intresse och god kännedom om de vanligaste sortimenten.

Som person ska du vara kvalitetsmedveten, kunna kommunicera pedagogiskt och ha god organisationsförmåga. Arbetet innebär en del resor inom östra Götaland

Ditt ansvar

Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med virkesvärde. Som kvalitetstekniker jobbar du med att följa upp skördarnas mätnoggrannhet genom att kvalitetssäkra skördarnas mätning samt följa upp maskinlagens aptering/ tillredning i fält. I arbetet ingår dessutom att utbilda i första hand skogsentreprenörer på ”Sortiments- och tillredningsbestämmelser”, guldkortsutbildningar etc.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Jonas Hemmingsson, tel 076-829 98 83.

HR-chef, Maria Darke, tel 010- 228 50 03

Fackliga representanter

GS Facket: Stefan Rudolfsson, stefan.rudolfsson@biometria.se tel: 010-228 53 20

Unionen: Richard Isaksson, richard.isaksson@biometria.se, tel: 010-228 52 99

Ledarna: Lennart Andersson, lennart.andersson@biometria.se, tel: 010-228 53 24

Din ansökan

Skicka ansökan med CV till rekrytering@biometria.se senast den 10 februari. 

Skicka din ansökan nu
Ladda ner som PDF

Genom din ansökan samtycker du till att Biometria får nyttja dina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbete kopplat till denna tjänst i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR.

Läs mer om Dataskyddsförordningen 

Utveckling/IT på Biometria behöver dig

Vårt erbjudande

Vi letar efter dig som har ett passionerat intresse för ditt yrke, som gillar att lösa kluriga utmaningar och vill pyssla med teknik som ligger i framkant.
Har du en gedigen och mångårig erfarenhet eller saknar det men är kunskapstörstig och lär dig snabbt? Vi värdesätter olikheterna i erfarenheter, kunskap och synsätt och ser det som byggklossar i en lärande organisation. Vi söker både dig med IT-bakgrund och dig med erfarenhet från skogsindustrin och intresse för systemstöd.

Inom verksamhetsområdet Utveckling/IT i Sundsvall händer det spännande saker då vi arbetar med en stor systemförnyelse av verksamhetssystemet VIOL. Vi tar även nästa steg i den digitala kedjan genom att titta på att automatisera processen med hjälp av machine learning och AI.

Inom respektive tjänsteområde arbetar Tjänsteutvecklare sida vid sida med de agila utvecklingsteamen. Teamen har ett helhetsperspektiv och tar hela ansvaret för planering, arbetsfördelning och genomförande av utvecklingsprocessen inom det tjänsteområde som du stödjer. IT-utvecklingen sker både i backend- och frontendmiljö. Även miljöhantering i form av script, deployment och API:er, tekniska utredningar samt arbete med systemarkitektur förekommer.

Som Tjänsteutvecklare på Biometria jobbar du tätt ihop med företagen inom skogsindustrin och omsätter deras behov till konkreta lösningar i olika systemstöd för avverkning, transport, mätning och redovisning.

Ett ledord för vårt förhållningssätt och ledarskap är tillit. Alla ska ha det utrymme man behöver för att kunna utföra sitt uppdrag, att våga testa och även ta hjälp av varandra för att lyckas. Det ska kännas tryggt och roligt att komma till jobbet. Vi stöttar varandra och ser varandra som kollegor och medmänniskor.

Om Biometria

Biometria är ett företag som verkar inom skogsnäringen med uppgift att stödja och utveckla virkeshandel, logistik och produktion på den svenska virkesmarknaden. Biometria vill vara en drivande och tydlig aktör i den digitala värdekedjan och vara en självklar partner inom branschen. Vi lägger stort värde vid att möjliggöra en mer hållbar hantering av vårt lands viktigaste och främsta råvara, skogen.

Vill du veta mer?

Undrar du något rörande vår IT-organisation, hör då av dig till Olle Håkansson, tfn 010-228 50 26 eller Jan-Erik Wikman, tfn 010-228 50 90.

Frågor rörande vår tjänsteorganisation besvaras av Oskar Cederlöf, tfn 070-3754035

Fackliga företrädare är Marie Söder för Unionen, tfn 010-228 51 39 och Jens Nordenberg för Akademikerföreningen, tfn 010-228 51 16.

Din ansökan

Är du intresserad av att arbeta som Tjänsteutvecklare, Systemutvecklare, Produktägare, Infrastrukturtekniker eller kanske IT-arkitekt hos oss på Biometria?

Välkommen att höra av dig till oss och berätta vem du är och vad du vill jobba med. Skicka din ansökan till rekrytering@biometria.se eller hör av dig till någon av ovanstående kontaktpersoner. Vi hanterar ansökningar löpande så ta chansen nu!

Skicka din ansökan nu
Ladda ner som PDF

Genom din ansökan samtycker du till att Biometria får nyttja dina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbete kopplat till denna tjänst i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR.

Läs mer om Dataskyddsförordningen 

Skicka in din ansökan

Söker du tjänst som virkesmätare?

Virkesmätare – Skicka in din ansökan här