Loading...
 • Vill du bli en av oss?

  Vi söker fler medarbetare

 • Vill du bli en av oss?

  Vi söker fler medarbetare

 • Vill du bli en av oss?

  Vi söker fler medarbetare

 • Vill du bli en av oss?

  Vi söker fler medarbetare

Lediga tjänster2018-11-13T10:28:47+00:00

Vi söker fler medarbetare!

Vi söker Arbetsmiljögeneralist till Uppsala eller Umeå

Vårt erbjudande

Vi erbjuder dig ett självständigt arbete i ett framåtsträvande företag där du får möjlighet att vara med att påverka och utveckla för framtiden. Våra värdeord inom Biometria är opartisk, professionell och rationell. Som anställd ansvarar du för att vara väl insatt i företagets strategiska inriktning och övergripande mål.
Biometria verkar för att skapa en attraktiv arbetsplats med öppenhet och ett tillåtande klimat. Vi välkomnar dig att bidra till verksamheten med din kompetens – Det är bra att vi är olika.

Ditt ansvar

Du kommer att verka inom en organisation med ca 650 medarbetare och har kollegor som är HR-generalister. Du jobbar som Arbetsmiljöresurs för två verksamhetsområden (VO) – Virke och Energi samt Mätningskvalitet. Du rapporterar i arbetet till Katarina Mowitz som är chef för VO virke och Energi. Det stora flertalet medarbetare är virkesmätare med arbetsplats hos skogsindustriföretag och värmeverk.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Ansvar för löpande kontakt med skyddsorganisationen
 • Ansvar för Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Hålla uppdaterad kunskap inom föreningen i arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor
 • Stötta och följa upp cheferna i arbetsmiljöfrågor
 • Upprätta och underhålla system för dokumentation av arbetsmiljö (tex SKIA, delegering
  av arbetsmiljöansvar mm)

Vem är du?

Jobbet kräver en god pedagogisk förmåga och att du har lätt att skapa och upprätthålla kontakter i en bred geografi. God IT- och systemvana är ett krav.
Du har Arbetsmiljöingenjörsutbildning eller motsvarande kunskap. B-körkort krävs.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Katarina Mowitz, tfn 023-456 01 eller HR-chef Anna-Karin Normelli Callhammar, tfn 060-16 86 63.

Din ansökan

Rekrytering pågår.

Skicka din ansökan nu
Ladda ner PDF

Genom din ansökan samtycker du till att Biometria får nyttja dina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbete kopplat till denna tjänst i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR.

Läs mer om Dataskyddsförordningen 

Vi söker en Chef för verksamhetsområdet Mätningskvalitet

Vårt erbjudande

Vi erbjuder dig ett självständigt arbete i ett framåtsträvande företag där du får möjlighet att vara med att påverka och utveckla för framtiden. Våra värdeord inom Biometria är opartisk, professionell och rationell. Som anställd ansvarar du för att vara väl insatt i företagets strategiska inriktning och övergripande mål.
Biometria verkar för att skapa en attraktiv arbetsplats med öppenhet och ett tillåtande klimat. Vi välkomnar dig att bidra till verksamheten med din kompetens – Det är bra att vi är olika.

Ditt ansvar

Verksamhetsområde (VO) Mätningskvalitet utövar kontroll över all mätning som sker inom Biometria. Verksamhetsområdets personal har stor påverkan på mätresultatet genom coaching av virkesmätarens arbetssätt samt kontroll av modern teknik på mätplatser.
Du ansvarar för att leda VO Mätningskvalitet som har ca 35 medarbetare Du medverkar i företagsledningen för Biometria och rapporterar till vd Peter Eklund.

Som chef för Verksamhetsområdet Mätningskvalitet deltar du i processer när Biometria fastställer mätningsinstruktioner för virke och biobränslen som handlas mellan köpare och säljare.
Du säkerställer att personalen utvecklar sin kompetens i fas med den tekniska utvecklingen och introduktionen av ny teknik i
mätningen.

Vem är du?

Goda ledaregenskaper, främst för att leda personal med stark yrkestradition, är en förutsättning för att lyckas inom tjänsten. Du är en god kommunikatör och är van att strukturera metoder för arbete och uppföljning.
Du har en högskoleexamen.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Peter Eklund, tfn 070-373 97 35 eller HR-chef Anna-Karin Normelli Callhammar, tfn 060-16 86 63.

Din ansökan

Rekrytering pågår.

Skicka din ansökan nu
Ladda ner PDF

Genom din ansökan samtycker du till att Biometria får nyttja dina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbete kopplat till denna tjänst i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR.

Läs mer om Dataskyddsförordningen 

Vi söker HR-generalist till Uppsala eller Jönköping

Vårt erbjudande

Vi erbjuder dig ett självständigt arbete i ett framåtsträvande företag där du får möjlighet att vara med att påverka och utveckla för framtiden. Våra värdeord inom Biometria är opartisk, professionell och rationell. Som anställd ansvarar du för att vara väl insatt i företagets strategiska inriktning och övergripande mål.

Biometria verkar för att skapa en attraktiv arbetsplats med öppenhet och ett tillåtande klimat. Vi välkomnar dig att bidra till verksamheten med din kompetens – Det är bra att vi är olika.

Ditt ansvar

Du kommer att verka inom en organisation med ca 650 medarbetare och har inom HR. Du jobbar som HR-generalist för två verksamhetsområden (VO) – Virke och Energi samt Mätningskvalitet. Du rapporterar i arbetet till Katarina Mowitz som är chef för VO virke och Energi. Det stora flertalet medarbetare är virkesmätare med arbetsplats hos skogsindustriföretag och värmeverk.

En stor del av arbetet består av arbetsrättsliga frågor där du ansvarar för uppdaterad kunskap inom föreningen. Du kommer att stödja chefer i arbetsrätts- och arbetstidsfrågor och bistå personal-ledande chefer. Du ansvarar för en löpande kontakt med fackliga parter och medverkar i fackliga förhandlingar.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Kalla, leda, stödja och dokumentera fackliga förhandlingar/möten
 • Stötta och följa upp cheferna i arbetsrättsliga- och avtalsfrågor
 • Hålla i interna utbildningar om ledarskaps- och HR-frågor
 • Bistå chefer vid rekrytering
 • Medverka i rehab-utbildningar
 • Upprätthålla/underhålla personal- och chefshandbok

Vem är du?

Jobbet kräver en god pedagogisk förmåga och att du har lätt att skapa och upprätthålla kontakter i en bred geografi. God IT- och systemvana är ett krav.

Du har Personal- och arbetslivsutbildning eller motsvarande kunskap. B-körkort krävs.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Katarina Mowitz, tfn 023-456 01 eller HR-chef Anna-Karin Normelli Callhammar, tfn 060-16 86 63.

Din ansökan

Rekrytering pågår.

Skicka din ansökan nu
Ladda ner PDF

Genom din ansökan samtycker du till att Biometria får nyttja dina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbete kopplat till denna tjänst i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR.

Läs mer om Dataskyddsförordningen 

Vi söker Kundrådgivare

Vårt erbjudande

Vi erbjuder dig ett självständigt arbete i ett framåtsträvande företag där du får möjlighet att vara med att påverka och utveckla för framtiden. Våra värdeord inom Biometria är opartisk, professionell och rationell. Som anställd ansvarar du för att vara väl insatt i företagets strategiska inriktning och övergripande mål.
Biometria verkar för att skapa en attraktiv arbetsplats med öppenhet och ett tillåtande klimat. Vi välkomnar dig att bidra till verksamheten med din kompetens – Det är bra att vi är olika.

Ditt ansvar

Ett stort förändringsarbete med att digitalisera skogsnäringen pågår. Informationsflödet mellan skog och industri blir allt mer betydelsefullt. Vår roll att samla in, förmedla och förädla affärskritisk information mellan köpare och säljare av skogsindustriell råvara med högt förtroende och på en korrekt grund är nu mer aktuell än någonsin. För att kunna förverkliga det uppdrag som skogsbranschen givit oss är medarbetarna våra viktigaste resurser. Vi behöver därför förstärka vår organisation med de bästa som branschen har att erbjuda.

Som kundrådgivare kommer att du arbeta med existerande kunder, kontakt med samarbetspartners samt skapa nya kundkontakter. Arbetet innebär också att du i olika roller kommer delta i verksamhetskritiska projekt samt att verka som stödfunktion åt produktchef eller den som leder breda kundorienterade projekt inom Biometria. De närmaste åren kommer du att aktivt delta i implementeringen av Biometrias nya IT-tjänst VIOL3 genom att bistå kunder med framtagandet av bästa lösning och användning av VIOL3.

Vi erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter, ett brett kontaktnät och goda utvecklingsmöjligheter.

Vem är du?

Vi söker en affärsmässig och målinriktad person med bred erfarenhet från skogsbranschen. Du har en förmåga att skapa goda och långsiktiga relationer med nyckelpersoner. Du ska ha skoglig akademisk utbildning och behärska engelska i tal och skrift.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Mattias Thafvelin, tfn 060-16 87 25 eller HR-chef Anna-Karin Normelli Callhammar, tfn 060-16 86 63.

Din ansökan

Skicka ansökan med cv till oss senast den 31 november 2018.

Skicka din ansökan nu
Ladda ner PDF

Genom din ansökan samtycker du till att Biometria får nyttja dina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbete kopplat till denna tjänst i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR.

Läs mer om Dataskyddsförordningen

Tjänsteansvarig Produktion till Verksamhetsområde Utveckling/IT i Sundsvall

Vårt erbjudande

Vi erbjuder dig ett självständigt arbete i ett framåtsträvande företag där du får möjlighet att vara med att påverka och utveckla för framtiden. Våra värdeord inom Biometria är opartisk, professionell och rationell. Som anställd ansvarar du för att vara väl insatt i företagets strategiska inriktning och övergripande mål.

Biometria verkar för att skapa en attraktiv arbetsplats med öppenhet och ett tillåtande klimat. Vi välkomnar dig att bidra till verksamheten med din kompetens – Det är bra att vi är olika.

Ditt ansvar

Du tar ett helhetsansvar gentemot skogsbranschen för Biometrias IT-tjänster inom produktions-området och agerar som intern beställare inom företaget. Du rapporterar i arbetet till Oskar Cederlöf som är Tjänstechef.

Du ansvarar för att följa upp användningen av tjänsterna, intäkternas utveckling över tid samt att fånga kundönskemål och förändringar i omvärlden för att kunna fatta nödvändiga beslut om vidareutveckling eller annan förändring av tjänsterna. I detta ingår också att ha en strategisk plan för hur tjänsterna skall utvecklas sett över en 5-årsperiod.

Du representerar tjänsteområdet i Rådet för produktion och transport vilket är ett bransch-gemensamt råd för att styra utvecklingen av våra IT-tjänster. Vi är just nu i en mycket intressant utvecklingsfas där skogsindustrins nya gemensamma system för mätning och redovisning av all skogsråvara skall produktionssättas inom några år.

I tjänsten ingår också att vara en del av tjänsteledningen, där strategiska beslut fattas och prioritering sker av vilka initiativ som skall drivas.

Vem är du?

Du har troligen jobbat praktiskt med produktionsfrågor i skogsbranschen under några år. En akademisk examen inom det skogliga området är ett önskemål men annan praktisk erfarenhet som bedöms likvärdig är också meriterande. Du har erfarenhet av SDC:s nuvarande produktions-/ och redovisningstjänster sedan tidigare.

Goda ledaregenskaper samt god kommunikativ förmåga är en förutsättning för att lyckas i tjänsten och du trivs både med att hantera strategiska frågor och mer detaljerade vardagsfrågor.  En god förmåga att prioritera och balansera olika aktiviteter för dig och dina medarbetare är nödvändigt för att trivas i tjänsten.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Oskar Cederlöf, tfn 060-16 86 08.
Fackliga företrädare är Marie Söder för Unionen, tfn 060-16 87 78 och Jens Nordenberg för Akademikerföreningen, tfn 060-16 87 37.

Din ansökan

Rekrytering pågår. Är du intresserad, kontakta Oskar Cederlöf, tfn 060-16 86 08.

Skicka din ansökan nu
Ladda ner PDF

Genom din ansökan samtycker du till att Biometria får nyttja dina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbete kopplat till denna tjänst i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR.

Läs mer om Dataskyddsförordningen 

Vi söker Tjänsteutvecklare Produktion till Verksamhetsområde Utveckling/IT i Sundsvall

Vårt erbjudande

Vi erbjuder dig ett självständigt arbete i ett framåtsträvande företag där du får möjlighet att vara med att påverka och utveckla för framtiden. Våra värdeord inom Biometria är opartisk, professionell och rationell. Som anställd ansvarar du för att vara väl insatt i företagets strategiska inriktning och övergripande mål.
Biometria verkar för att skapa en attraktiv arbetsplats med öppenhet och ett tillåtande klimat. Vi välkomnar dig att bidra till verksamheten med din kompetens – Det är bra att vi är olika.

Ditt ansvar

Arbetet innebär att du jobbar med utvecklingen av Biometrias IT-tjänster inom produktionsområdet.

Du är en del av ett team som prioriterar vilka utvecklingsinsatser som skall göras inom området, jobbar med att formulera krav och acceptanstesta tjänsterna och har tät kontakt med utvecklingsteamet för att leverera bästa möjliga funktionalitet till skogsföretagen.

I arbetet ingår också att vara Biometrias specialist på en eller flera tjänster, kunna hantera frågeställningar om vidareutveckling av tjänsterna och stötta kundservice i den dagliga kundsupporten när de behöver stöd i mer avancerade supportärenden.

En del av ditt arbete kommer att bestå av att informera om och utbilda i de nya tjänster som utvecklas inom produktionsområdet.
På sikt kan arbetet även komma att innebära att du blir delaktig i utvecklingen av tjänster inom transport- eller övriga tjänsteområden inom Biometria.

Vem är du?

Du har troligen jobbat praktiskt med produktionsfrågor i skogsbranschen under några år. En akademisk examen inom det skogliga området är ett önskemål men annan praktisk erfarenhet som bedöms likvärdig är också meriterande. Du har troligen erfarenhet av SDCs produktionstjänster sedan tidigare.

Du har säkert intresserat dig tidigare för hur olika IT-stöd fungerar och kanske tom deltagit i kravställande på dessa.
Erfarenhet av utveckling av IT-stöd är starkt meriterande.

God ordning och reda och förmåga att strukturera sitt arbete är en förutsättning för att lyckas i tjänsten. Du bör även trivas med att jobba med många olika personer i olika roller på företaget och se utbildning av kunder och användare som en intressant arbetsuppgift.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Oskar Cederlöf, tfn 060-16 86 08 eller HR-chef
Anna-Karin Normelli Callhammar, tfn 060-16 86 63.
Fackliga företrädare är Marie Söder för Unionen, tfn 060-16 87 78 och Jens Nordenberg för Akademikerföreningen, tfn 060-16 87 37.

Din ansökan

Rekrytering pågår. Är du intresserad, kontakta Oskar Cederlöf, 060-16 86 08.

Skicka din ansökan nu
Ladda ner PDF

Genom din ansökan samtycker du till att Biometria får nyttja dina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbete kopplat till denna tjänst i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR.

Läs mer om Dataskyddsförordningen

Skicka din ansökan nu