Instruktioner för mätning och kontroll av mätning

Virkesmätningen regleras av en särskild lag, virkesmätningslagen. Lagen utgör tillsammans med Skogsstyrelsens föreskrifter för virkesmätning ett grundläggande regelverk för virkesmätning och virkesredovisning i Sverige.

Biometrias nationella instruktioner för virkesmätning omfattar mätningsbestämmelser, kontrollanvisningar samt instruktion för skördarmätning. Därutöver framtas även olika former av informationsmaterial.

Nedanstående dokument beskriver på övergripande nivå, Biometrias verksamhet. Det ena beskriver hur Biometria samverkar med branschen kring framtagning av mätningsinstruktioner. Det andra beskriver hur kontroll av virkesmätning utförs.

Överenskomna lokala mätningsbestämmelser återfinns tillsvidare på VMFs tidigare webbsidor: 

Medlemsportal VMF Nord