Nu ruttar Krönt Vägval med dygnsfärsk vägdata från Trafikverkets Nationella vägdatabas

Den 1/11 infördes i Krönt Vägval en automatiserad och dygnsvis uppdatering av nya vägdata från Trafikverkets Nationella vägdatabas. Uppdateringen möjliggör att branschen snabbare kan beakta förändrade vägdata och därmed få en mer korrekt ruttning. En dygnsvis uppdatering är också ett viktigt steg mot ett mer realtidsorienterat Krönt Vägval.

— Tidigare har vägdata hämtats hem dygnsvis till Krönt Vägval och den manuella processen som gjort att användaren har fått vänta i två veckor innan det nya vägdatat blivit ruttningsbart, har tagits bort. Nu slår ändringen igenom på dygnsnivå. Exempel på sådana vägdataändringar är t ex ändrad hastighet på en vägsträcka, nya vägar, ombyggda rondeller eller ändrad bärighetsklass, säger Lars-Erik Jönsson, tjänsteutvecklare på Biometria.

Lars-Erik Jönsson, tjänsteutvecklare Biometria

Den nya automatiserade produktionsprocessen som varje dygn uppdaterar Krönt Vägval med ruttningsbart vägdata, ersätter alltså ett manuellt förfarande. Rutiner och processer har därför införts som säkerställer att det vägvalsdatalager som framställs i den automatiska processen är fri från felaktigheter.

02 Nov 02 Nyheter