Skogsindustrins virkesförbrukning 2019 - 2023 nu tillgänglig

Nu kan du läsa Skogsindustrins virkesförbrukningsstatistik för 2019 - 2023. Med skogsindustri avses massa/papper, sågverk/trämekanisk industri samt skivindustri.

Målet med statistiken är att den ska ge en aktuell bild av den svenska skogsindustrins virkesförbrukning inom olika delbranscher och statistiken används som grund för prognoser och beslut i frågor som rör tillgång och förbrukning av virkesråvara.

Importen av rundvirke ökade från 6,3 miljoner m3fub till 6,8 miljoner m3fub. Sammantaget innebar detta att den totala förbrukningen av rundved med svenskt ursprung minskade med 3,6 miljoner m3fub, från 68,9 miljoner m3fub 2022 till 65,3 miljoner m3fub 2023.

Sågverken minskade sin förbrukning med ca 2,7 miljoner m3fub medan massabrukens rundvirkesförbrukning minskade med ca 0,4 miljon m3fub.

Här kan du ladda ner Skogsindustrins virkesförbrukning för 2019-2023

Här hittar du tidigare års statistik över virkesförbrukningen

04 Jun 04 Nyheter