Här skapas skogsbranschens framtid

I Biometria Labs finns inga forskare i vita rockar, inga mikroskop eller bubblande provrör – men däremot mängder av artificiell intelligens. Det är här som Tanja Keisu, Sven Jägbrant och Per Fahlén tillsammans utvecklar avancerade tjänster för virkesbranschens framtid. Så här går det till.

Det börjar vanligtvis med ett behov och en idé som efter hand kan förvandlas till en prototyp och i förlängningen nya affärsmöjligheter. Ungefär så beskriver Per Fahlén den innovationsprocess som Biometria Labs arbetar enligt. Han är systemutvecklare och den som skriver koden som ligger bakom de tester som, om de visar sig fungera och gör nytta, en dag kan användas skarpt.

– Biometria Labs är ett otroligt stimulerande arbete med mycket problemlösning. Vi har högt till tak och alla idéer, som kan komma från så väl medarbetare som kunder och samarbetspartners, tas upp till diskussion.
Utifrån vår innovationsprocess läser vi in oss och beslutar om vi avser att gå vidare med idén i ett nästa steg, säger Per och fortsätter.

– Därefter kan vi bygga en prototyp för att se om idén leder till något, säger Per som dock konstaterar att pandemin med alla telefon- och Teamsmöten inte var helt bra för utvecklingsarbetet och att gruppen är mycket mer  reativ nu när de äntligen träffas regelbundet på riktigt igen.

De som han syftar på och arbetar med till vardags med är Tanja och Sven, båda affärsutvecklare. Tillsammans bildar de ett litet men kraftfullt team som ständigt har blicken riktad mot framtiden.

Projekt som tidigare tog fyra månader att genomföra tar nu några timmar, vilket är en fantastisk utveckling

Labs, Aida och Asta

På meritlistan hittills står bland annat tre lyckade projekt som har sjösatts: datalabbet som är ett Vinnovafinansierat projekt som utgör en plattform för att göra utvecklingsarbetet effektivare. Och dessutom två AImodeller som döpts till Aida och Asta. Den ena är en bildanalys för att hitta och rita in travar i bilder, och i den andra kompletterar Biometria Labs med viss information för att kunna skatta volymen i traven.

– Biometria sitter på enorma mängder data som bearbetas för att man ska kunna bygga experimentella tjänster och AI-utveckling, något som nu är möjligt genom datalabbet. Projekt som tidigare tog fyra månader att  genomföra tar nu några timmar, vilket är en fantastisk utveckling. Och i framtiden kommer VIOL 3-data att hanteras i datalabbet och användas för utveckling, vilket på sikt kan resultera i ännu fler nya tjänster och  applikationer, säger Tanja Keisu, teamledare för Biometria Labs.

För Tanja betyder affärsutveckling många möten och samverkan på olika sätt. Som teamledare ser hon över vilka resurser som finns och gör slutpaketering av Labs arbete. Det innebär vanligtvis en slutpresentation eller en  rapport som sedan ska säljas in till Biometrias medlemmar. 

Körbara prototyper


– Det räcker inte bara att visa en Power Point-presentation utan det ska vara en prototyp som är körbar. Det vi tar fram ska vara lockande och tilltalande för så många som möjligt, säger Tanja. 

– Vår gemensamma uppgift på Labs är att öka takten på innovationsarbetet vilket ofta prioriteras bort om det inte finns en särskild avdelning för det. Vi vill skapa nyfikenhet inför framtiden och vill att det ska finnas en plats  dit man kan komma med sina idéer. Om branschen efterfrågar en specifik lösning eller ny tjänst så kan vi provtrycka idén i ett tidigt stadium, säger hon.

Hennes kollega Sven Jägbrant, som främst arbetar med dataanalyser, berättar att när de startade Labs såg de direkt att det fanns stor möjlighet till automatisering inom virkesmätning, det som bland annat resulterade i AI-tjänsterna Aida och Asta.

– Aida och Asta har presterat bra över lag men har gett oss vissa utmaningar. Vi var nog lite naiva i början, det är inte bara att ta fram en modell och tro att den kommer att fungera för all framtid. Vi har lärt oss mycket sedan dess och försöker förbättra modellerna samt interaktionen mellan maskin och människa som kan vara väldigt komplex. Det kan också hända mycket i verkligheten som kan påverka, om det till exempel snöar kraftigt  eller att någon kör på en stolpe så att en kamera på mätriggen hamnar snett, säger Sven.

Beräkna ankomsttider

Ett pilotprojekt som Biometria Labs jobbar skarpt med just nu tillsammans med Stora Enso handlar om lastbilstransporter, närmare bestämt hur man beräknar ankomsttider. Sven ser stor potential i projektet. 

– Vi analyserar hur pricksäkra chaufförerna är på att estimera ankomsttiderna. Om de är duktiga på det behöver vi inte bygga en tjänst. Men om de inte är det, då kan vi tillföra något som skapar värde. Det har visat sig att  chaufförerna är både bra och mindre bra på att pricka rätt. Det finns en enorm spännvidd och det  innebär att vi kan höja snittbilden, säger han.

Biometria Labs utreder också ett antal strategiska initiativ inom hållbarhet för att kunna utnyttja skogen på bästa sätt och datadelning mellan kunder och Biometria. Stort fokus ligger samtidigt på virkesmätningens utveckling, exempelvis när det gäller fjärrmätning. Bara för att nämna ett par saker.

– Det finns så mycket som vi skulle kunna göra för branschens utveckling. Framöver hoppas vi på att få jobba mer tillsammans med våra kund- och medlemsföretag inom fler områden. Det känns också spännande att vi hela  tiden får bättre upplösning och bättre koordinater på träden. Det ger oss helt nya möjligheter att bygga tjänster som skapar ännu mer nytta, säger Tanja.

För Svens del är hållbarhetsområdet något som han tycker att Labs borde arbeta mer med.

– Vi skulle kunna stötta kunderna genom att bidra med kvalitetssäkrade data. Alla företag har ju hållbarhetsredovisning i dag och vill man göra den innehållsrik då gäller det att fylla den med relevanta data. Här kan vi hjälpa  till med att leverera siffror, till exempel över hur mycket koldioxid det har gått åt för att tillverka en specifik produkt. Det skulle kunna användas som en prisjämförelse för konsumenter, säger han.

Alla företag har ju hållbarhetsredovisning i dag och vill man göra den innehållsrik då gäller det att fylla den med relevanta data

Vässa innovationsprocessen

Som för alla organisationer har Biometria Labs vissa utmaningar som det gäller att tackla på rätt sätt. När Per, Tanja och Sven får ge sin syn i den frågan nämner Per att de borde våga vara mer utmanande och utforskande –  och att våga göra mer fel. För Sven handlar utmaningen om att hantera livscykeln för en AI-lösning, att tänka långsiktigt vad som händer om fem år och hur lösningen då fortfarande ska kunna fungera. För Tanja handlar det  om hur man lyckas ta steget vidare från de första testerna till att det faktiskt skapas en ny tjänst eller funktion.

– Det handlar också om att vässa innovationsprocessen och att hinna med att testa allt som man vill göra. Vi vill oerhört mycket men vi är ju trots allt bara tre personer i teamet. Men det råder i alla fall ingen brist på idéer,  avslutar hon.

Sven Jägbrant, Jägmästare. 32 år och bor i Sundsvall.

Roligast på jobbet

Jag tycker att det är grymt kul och utmanande med dataanalyserna, när det finns
en massa krångliga och svåra frågor som ska besvaras.

Tanja Keisu, Ingenjör i skog och träteknik. 29 år och bor i Sundsvall. 

Roligast på jobbet

Att bli förvånad när modellerna fungerar i verkligheten. När det vi tänkt kan göra stor nytta och kunderna använder det.

Per Fahlén, utbildad i datateknik. 47 år och bor i Sundsvall.

Roligast på jobbet

Att utforska ny teknik och omvandla resultatet till reellt värde.