Håll måttet - med praktisk fältdag

– grunderna i hur du får en bra mätning i skördaren 

Att göra rätt från början skapar värden i hela produktionskedjan! Du som skördarförare gör ett viktigt arbete genom att klava och mäta kontrollstammar vilket bidrar till hög kvalitet och därigenom ett högre värde på den avverkade skogen.  

Denna utbildning genomförs genom att varva teori via en e-utbildning och med en praktisk lärarledd genomgång ute hos avverkningslagen med våra utbildade kvalitetsledare där du själv får prova på att utföra de praktiska momenten.  

E-utbildningen innehåller kapitel med faktadelar och beskrivande vägledning och bilder. Kapitlen avslutas med frågor och övningar. I slutet av utbildningen finns ett slutprov i vilket 80% av frågorna behöver vara rätt besvarade för att nå genomförd utbildning. Efter slutförd utbildning kan ett utbildningsintyg laddas ned. E-utbildningen kan repeteras flera gånger.  

Pris:

2000 sek/deltagare  

Omfattning: E-utbildning + en halv dag lärarledd utbildning 

Målgrupp: 

 • Skördarförare, entreprenörer, elev på skogsbruksskola 

Förkunskapskrav: 

 • Viss erfarenhet i avverkning med skördare 

Utbildningens mål 

Att du känner till grunderna kring skördarens mätning fungerar och hur du genom klavning, kontrollmätning och kalibrering når en bra mätnoggrannhet. 

Att du självständigt kan påverka mätningens noggrannhet och vilka inställningar som behöver ses över. 

Innehåll 

 • Mätning av längd och diameter i skördare 
  • Att göra rätt från början skapar värden i hela produktionskedjan 
  • Data från en kvalitetssäkrad skördare 
  • Så fungerar skördarens mätsystem 
  • Vad påverkar skördarens mätning?
 • Maskininställningar 
  • Bättre mätning med bra inställningar 
 • Hur bra mäter skördaren? 
  • Skördarens mätning i förhållande till kontrollmätning
 • Manuell kontrollmätning
  • Uppföljning av skördarens mätning
  • Så kontrollmäter du stammens längd
  • Så kontrollmäter du stammens diameter
 • Kontroll av mätutrustning
  • Kontroll av mätdon
  • Kontroll av handredskap
 • Felsökning
  • Åtgärda fel efter kontrollmätning
  • Så påverkas mätresultatet
 • Kalibrering av skördarens mätsystem
  • Åtgärd av mätresultat vid systematiska fel
  • Val av stammar för kalibrering
 • Praktisk lärarledd genomgång ute hos avverkningslagen

Skicka in en intresseanmälan till utbildningen. En utbildningsansvarig kommer att kontakta dig för att boka utbildningen (plats och datum).