Denna rapport visar skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter från 2015 till och med 2019.

Rapporten bygger på frivilligt inlämnade uppgifter som samlats in från samtliga företag inom massa- och skivindustrin samt sågverk med en produktion över 1000 m³ sågad vara per år. Resultaten ska ses som en skattning av förbrukningen av vedråvara i svenska sågverk, massa- och pappersbruk, skivindustrin samt övrig trämekanisk industri, såsom stolpar och tändstickor.

Läs virkesförbrukningsstatistiken här