VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Biometria certifierade för sitt kvalitetsarbete

Efter en godkänd extern revision har Biometrias kvalitetsledningssystem nu blivit certifierat i enlighet med den internationella standarden ISO9001:2015. Certifikatet omfattar processerna som behövs för att leverera Biometrias virkesmätnings- och kvalitetssäkringstjänster.

Certifikatet är en bekräftelse på att Biometria verkar enligt de principer som finns i standarden med ett systematiskt arbetssätt för att planera, genomföra, följa upp och uppdatera ledningssystemet.

− Att vi är certifierade är en styrka för oss. Förutom de direkt positiva effekterna i att skapa överblick och effektivisera våra interna processer, har vi även nytta av en ISO 9001-certifiering genom att varumärket stärks. Det är både konkurrensstärkande och ökar organisationens förtroendekapital. I förlängningen hoppas vi att arbetet bidrar till att ge oss nöjda kunder, medlemmar och personal, säger Ingela Ekebro, vd för Biometria.  

Ingela Ekebro, vd Biometria

Revisionen, som utfördes på huvudkontoret i Uppsala samt på Biometrias mätstation vid Nyby sågverk, innebar granskning av allt från övergripande styrning av företaget till stickprov på detaljer som exempelvis märkning av kontrollutrustning eller genomförda utbildningar.

Certifikatet är giltigt i tre år och årligen återkommer revisorn för att följa upp vårt arbete med ständiga förbättringar. Kvalitetsledningssystemet har inte nått ut i alla delar av verksamheten ännu, implementeringen fortsätter och fler och fler områden inkluderas.

− Jag är mycket stolt över vad vi har presterat under ett tämligen kort men mycket intensivt arbete med all förberedelse. Det hade inte varit möjligt utan ett fantastiskt engagemang från Biometrias medarbetare vilka jag vill rikta ett stort tack till, säger Ingela Ekebro.

ISO 9001:2015-certifikatet är utfärdat av Svensk Certifiering Norden AB.

12 Maj 12 Nyheter