VIOL 3: Planerad installation i AT1 enligt körschema

Kundtestmiljön AT1 stängd mellan 15:00 den 28/9 och 17:00 den 29/9 Läs mer

Starttid 2023-09-28 kl. 15:00 Sluttid 2023-09-29 kl. 17:00

Examensarbete visar att kvalitetssäkrade maskinlag ger högre virkesvärde

I ett nyligen publicerat examensarbete har Oskar Engström, jägmästarlinjen på SLU i Umeå, gett sig i kast med frågan: Ger kvalitetssäkrade maskinlag högre virkesvärden?

Biometrias kvalitetssäkring av skördarens längd- och diametermätning har funnits i ett 15-tal år medan tjänsten ”Kvalitetssäkring av maskinlagens tillredning och sortering” bara funnits under en kortare tid.

Vi och våra kunder har sett att kvalitetssäkrade maskinlag genererar högre virkesvärden kopplat till faktorer som sortimentsfördelning, längder och vrakandelar. Det saknas dock analyser som kan verifiera att det är så. Därför initierade vi till denna studie, säger Lars Björklund, tjänsteutvecklare Biometria.  

I examensarbetet jämfördes virke som levererades till utvalda sågverk i södra Sverige, Mellansverige och norra Sverige. Tre faktorer analyserades: andel vrak fördelat på orsaker, övermål och sortimentsfördelning. För Syd- och Mellansverige gav de kvalitetssäkrade maskinlagen 2,5 % högre virkesvärde, och även kortare övermål, än de som inte hade Biometrias kvalitetssäkring. Motsvarande kunde inte påvisas i norra Sverige där verksamheten med kvalitetssäkring inte har pågått lika länge.

​​​​​​​Förhoppningen är att detta examensarbete ska följas av fler arbeten studier där man gräver djupare i frågeställningarna. Det handlar om mycket stora virkesvärden. Varje procent ökat värde för en skördare i slutavverkning betyder flera hundra tusen kronor per år och det finns ca 1500-2000 skördare i Sverige.

Oskar Engström

Läs Oskars examensarbete här

13 Jun 13 Nyheter