VIOL 3: Planerad installation i AT1 enligt körschema

Kundtestmiljön AT1 stängd mellan 15:00 den 28/9 och 17:00 den 29/9 Läs mer

Starttid 2023-09-28 kl. 15:00 Sluttid 2023-09-29 kl. 17:00

Skogsindustrins virkesförbrukning 2018 - 2022 nu tillgänglig

Nu kan du läsa Skogsindustrins virkesförbrukningsstatistik för 2018 - 2022. Med skogsindustri avses massa/papper, sågverk/trämekanisk industri samt skivindustri. 

Målet med statistiken är att den ska ge en aktuell bild av den svenska skogsindustrins virkesförbrukning inom olika delbranscher och statistiken används som grund för prognoser och beslut i frågor som rör tillgång och förbrukning av virkesråvara. 

Här kan du ladda ner Skogsindustrins virkesförbrukning för 2018-2022

Här hittar du tidigare års statistik över virkesförbrukningen 

19 Jun 19 Nyheter