Förtydligande av prislista kring fjärrmätning

Biometria har publicerat en ny prislista kring fjärrmätning.
Prislistan innehåller två nya artiklar: 252 och 246.

  • Artikel 252 avser fjärrmätning automatisk volym.
  • Artikel 246 är en rabatt som avser förenklade affärer omfattning 4.
    Omfattning 4 innebär att det genomförs en förenklad mätning då både trädslagsfördelning och kvalitetsbedömning utgår.

Det har inte skett någon justering eller förändring av priser utan endast ett förtydligande avseende Fjärrmätningskostnaden och rabatter.

Har du frågor rörande prislistan, kontakta Jill Parling, jill.parling@biometria.se,
telefon: 070-509 84 50.

01 Nov 01