Nytt ramavtal ska tecknas med start årsskiftet 2023/2024

Biometria har tagit fram en ny sammanhållen struktur och uppdaterade villkor för sina kundavtal. Detta är efterfrågat och av stor vikt för Biometria och våra kunder. Beslut har tagits av styrelsen att samtliga kunder ska teckna nytt ramavtal med start vid årsskiftet 2023/2024. 

Ramavtalet som tecknas, ett per koncern, möjliggör avrop av våra tjänster och består av det skriftliga ramavtalet, bilagor såsom allmänna villkor och särskilda villkor (bifogas i ramavtalet). Övriga delar i avtalet såsom Tjänstespecifikationer, Personuppgiftsbiträdesavtal, Nationella mätningsbestämmelser, kodbok, integrationsspecifikationer etc presenteras på Biometria.se.

Hur går det till?

Du kommer att bli kontaktad av Biometrias Account Manager för att signera det nya ramavtalet under januari-juni 2024.

Har du en mätplats där Biometria levererar mätplatstjänster?

Biometrias Distriktschef för mätplatsen kommer att kontakta dig för att signera nytt avtal gällande mätningstjänster.

Avtalsstruktur

Kontakt

Har du frågor kring ramavtalet, kontakta gärna någon av oss. 

Jill Parling

Jill Parling

Försäljningschef

Norra Sverige

Fredrik Brink

Fredrik Brink

Account manager

Mellansverige

Simeon Adler

Simeon Adler

Account Manager

Södra Sverige

22 Dec 22 Nyheter