VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Planer omläggning VIOL 3 för kunder

 Planer omläggning VIOL 3

För att hjälpa dig skapa din plan för omläggning för din övergång från VIOL 2 till VIOL 3 finns här verktyg, mallar och stöd. 

Projekt Uppstartsekvens och Omläggning ansvarar för det operativa förändringsarbetet inför och under övergången till VIOL 3 och arbetar i nära samarbete med kundmötesorganisationen Forest Storm och Kundservice på Biometria. Projekt Uppstartsekvens och Omläggning innefattar: 

  • Omläggningsstrategi (dvs hur gör vi det här på bästa sätt för alla inblandade)
  • Förberedelser (både för dig som kund och för Biometria
  • Skarp drift isolerade affärer (för några utvalda företag)
  • Övergångsperiod från VIOL 2 till VIOL 3
  • Go live modell för VIOL 3

Här hittar du information om detaljerad milstolpeplan som ni som kund behöver arbeta er igenom för att vara redo inför övergången till VIOL 3. Här finns också mallar som hjälper er att skapa er milstolpeplan utifrån era förutsättningar. Detta är mycket viktigt att genomföra i tid inför övergången. Det är också viktigt att stämma av med era affärspartners så att även de är beredda inför VIOL 3. 

Kontakta oss

Har du några frågor eller vill veta mer om milstolpeplanen går det bra att antingen skicka in ett supportärende med dina funderingar, eller kontakta din affärskonsult.

Vid frågor om delprojektet Uppstartsekvens och Omläggning vänd dig till Margita Sahlberg, projektledare eller till Nils Sundström, chef leveransområde Omläggning. 

Milstolpeplan och mallar

På sidan Milstolpar för dig som kund samlas de generella milstolpar som du som kund behöver genomföra för att bli redo inför övergången till VIOL 3.

Beroende på vilken kundgrupp du tillhör har milstolparna för respektive kundgrupp anpassats för att passa era verksamheter på en bättre nivå.
Vid eventuella frågor kring dessa, kontakta din affärskonsult. 

Guide till planering inför omläggning

Presentation med förslag kring din planering

Plan för Milstolpe 7A och 7B

Omläggningsplan - för både milstolpe 7A och 7 B

Planen ska ge våra kunder stöd i dokumentation av sina affärer inför omläggningen från VIOL 2 till VIOL 3. Planen ska omfatta alla affärer som är aktuella för respektive organisation under 2025. Det är valfritt för er som kunder att använda detta stöd i era planeringar inför omläggningen till VIOL 3.  

Supporterande dokument inför Go live VIOL 3

De supporterande dokumenten nedan hänvisar till produktionsmiljö VIOL 3
Det finns liknande supporterande dokument som hänvisar till kundtestmiljön AT1 anpassade för Kundgrupp Blå