Kundorganisationen Forest Storm

Forest Storm är det delprojekt inom VIOL 3 som stöttar och hjälper VIOL-kunder under övergången till VIOL 3. Här hittar du information om Forest Storms Go Live-plan som är mer övergripande samt en detaljerad plan med tillhörande milstolpar för den som vill veta mer. Du kan även läsa mer om vilka vi som jobbar i Forest Storm är och hur vi är organiserade.

Information om Forest Storms Go Live-plan

Övergången till VIOL 3 bygger på VIOL 3:s Go Live plan och är anpassad efter de olika kundernas situation och behov under övergången.

Forest Storms Go Live-plan innehåller sjutton kundsegment som är indelade i fem grupperingar utifrån liknande behov och omfattning. För varje kundgrupp finns tydliga milstolpar och tidplaner framtagna. Forest Storms Go Live-plan har godkänts av programledningen för VIOL 3, styrgruppen och av styrelsen.

En bit ner återfinns Go Live-planen samt dokument som beskriver de olika milstolparna som är framtagna för varje kundgrupp.

Kundgrupper

Kundgrupperna benämns med olika färger i Forest Storms Go Live-plan. De kundsegment som finns samlade inom en kundgrupp har liknande behov av stöd och ska passera samma milstolpar inför övergången till VIOL 3.

Kundgrupper och de olika segmenten.

Piloter VIOL 3

Här finns presentation om piloternas uppdrag och roll i VIOL 3 programmet. 

Organisation Forest Storm

Ett av Forest Storms huvudsakliga uppdrag är att förbereda Biometrias kunder för övergången mot VIOL 3. Vi har sedan början av 2020 bedrivit kundprojekt som med åren blivit allt fler att hålla i. Vi har dragit lärdomar om hur vi ska organisera oss mer effektivt och strävar hela tiden efter att arbeta på sett som ger bättre effekt både för våra kunder och för oss internt.

Detta har resulterat i att vi från våren-23 har omorganiserat vår projektorganisation och landat i att arbeta med en utpekad samordnare (Affärskonsult) för varje kundgrupp, istället för en utpekad affärskonsult för varje enskilt projekt som vi tidigare haft. Förutom att vi fortsatt ser till att hjälpa varandra över projekten så finns det till några av kundgrupperna ytterligare en utpekad affärskonsult som stöttar upp samordnaren och som stöttning till alla kundgrupper har vi våra tjänstespecialister. Anledning till denna förändring ser vi som flera, bla:

  • Det blir enklare att se behov och stötta en hel kundgrupp
  • Det möjliggör för våra kunder att dra nytta av och hjälpa varandra
  • Vi får också ett tydligare rapporteringsansvar och ser en snabbare väg för eskalering och dialog med programledning.

Organisationsschema Forest Storm.

Kontakta oss

Har du några frågor eller vill veta mer om de olika kundgrupperna eller Go Live-planen går det bra att antingen skicka in ett supportärende med dina funderingar, eller kontakta din affärskonsult/samordnare.

Vid frågor om projektet Forest Storm går det bra att vända dig till Karin Hjern, Chef för leveransområde Forest Storm.