Kundorganisationen Forest Storm

Forest Storm är det delprojekt inom VIOL 3 som stöttar och hjälper VIOL-kunder under övergången till VIOL 3. Här hittar du information om Forest Storms Go Live-plan som är mer övergripande samt en detaljerad plan med tillhörande milstolpar för den som vill veta mer. Du kan även läsa mer om vilka vi som jobbar i Forest Storm är och hur vi är organiserade.

Information om Forest Storms Go Live-plan

Övergången till VIOL 3 bygger på VIOL 3:s Go Live plan (se fil nedan) och är anpassad efter de olika kundernas situation och behov under övergången.
Forest Storms Go Live-plan innehåller sjutton kundsegment som är indelade i fem grupperingar utifrån liknande behov och omfattning. För varje kundgrupp finns tydliga milstolpar (se fil nedan) och tidplaner framtagna. Forest Storms Go Live-plan har godkänts av programledningen för VIOL 3, styrgruppen och av styrelsen.

Kundgrupper

De fem kundgrupperna benämns med olika färger i Forest Storms Go Live-plan. De kundsegment som finns samlade inom en kundgrupp har liknande behov av stöd och ska passera samma milstolpar inför övergången till VIOL 3.

Kundgrupper och olika segment.

Piloter VIOL 3

Här finns presentation om piloternas uppdrag och roll i VIOL 3 programmet. 

Organisation Forest Storm

Forest Storm finns över nästan hela landet vilket innebär att du har nära till din affärskonsult eller kundrådgivare.

Organisationen är indelad i tre team som består av gruppledare, affärskonsulter och tjänstespecialister. Kundrådgivarna finns tillgängliga för teamen med sin branschkunskap, men ingår inte i de tre teamen. Affärskonsulternas roll är att utbilda er kunder i VIOL 3 och följa upp hur era projekt framskrider medan tjänstespecialisterna sitter på specialkompetens inom sina respektive områden och fungerar som support för affärskonsulten såväl som för er kunder.

Organisationsschema Forest Storm.

Kontakta oss

Har du några frågor eller vill veta mer om de olika kundgrupperna eller Go Live-planen? Kontakta gärna din affärskonsult eller kundrådgivare.

Vid frågor om projektet Forest Storm vänd dig till Tomas Karlsson, chef Forest Storm eller till någon av gruppledarna, Amanda LundbergAxel Nilsson eller Beatrice Yxhammar.