Tillgång till FMC-foto

Tjänsten Tillgång till FMC-foto möjliggör för den affärspart som betalat för mätningen, att från Biometria begära ut foto från mätningar från de egna leveranserna.

Vem kan begära tillgång till FMC-foto?

  • Den affärspart som betalar mätningen (köparen)
  • Skogsägare eller annan part i affärsledet (krävs godkännande av köparen). 

Hur gör du för att begära tillgång till FMC-foto?

Om du vill begära tillgång till foton, fyller du i formuläret som du hittar via nedanstående länk.

Så här får du tillgång till foton:

I samband med att foto för den begärda redovisningen har skickats till dig som begärt tillgång, blir du kontaktad av en koordinator på FMC för att boka en telefontid där Biometria bistår med tolkning av foto om så önskas.

Information till parter

  • Vid en begäran av foto, informerar Biometria köparen av leveransen att begäran erhållits.
  • Biometria ajourhåller en lista på utlämnade foton, denna lista erhåller vid efterfrågan den som äger foto (den part som betalar mätningen).

Kostnad

Kostnad för att ta fram FMC-foto är 885 kr/timme, (varje påbörjad halvtimme faktureras).