Moelven, steget före på förändringsresan - a och o att komma igång tidigt

Inom svensk skogsnäring pågår just nu en stor förändring när det gemensamma IT-systemet VIOL 3 utvecklas av Biometria. Arbetet är omfattande och ett företag som jobbar för fullt med att förbereda övergången från VIOL 2 till VIOL 3 är Moelven.

Biometria stödjer övergången med hjälp av en dedikerad affärskonsult som ingår i Forest Storm, det delprojekt i VIOL 3-programmet som ska säkra förberedelserna och implementeringen av systemet. Detta är något som Moelven uppskattar och ser som en stor fördel.

− Med supporten från Forest Storm och ”vår” affärskonsult har vi fått en väg in till Biometria. Affärskonsulten är påläst och proaktiv och driver på oss i projektet. Det påverkar i sin tur vårt arbete i positiv riktning, tvingar oss att tänka till och se över hur vi gör saker idag och hur vi kommer att behöva göra dem framöver, berättar Mattias Eriksson, projektledare för Moelvens VIOL 3-projekt.

Arbetet inom Forest Storm innebär att man arbetar utifrån en strukturerad plan som bla. innehåller workshops och utbildningar. Även erfarenhetsutbyte med andra VIOL 3-kunder förekommer. Moelven strävar efter att vara krävande och ödmjuka i ungefär lika stora delar och anser att stödet från Biometria under projektets gång har varit viktigt.

Mattias Eriksson, projektledare och verksamhetsutvecklare, Moelven

Steget före med effektivt arbetssätt

Moelvens VIOL 3-projekt är strukturerat i tre olika faser, alla med olika fokus. Strukturen har hjälpt projektteamet att kunna koncentrera sig på rätt saker i rätt tid och de har kommit jämförelsevis långt. Projektet hos Moelven består av tre till fyra resurser som arbetar med detta en till två dagar i veckan.

Den första fasen i VIOL 3-projekt har inneburit att ”utreda och förstå”, det är också i denna fas man lagt mest tid. Fas 1 är nu avklarad och det har varit på både gott och ont menar Mattias Eriksson.

− Ibland har vi haft stora utmaningar men vi har också kunnat fira framgångar. Nu står vi inför att besluta hur vi ska sätta upp sortimentstrukturen utifrån ett VIOL 3-landskap och hur vi ska applicera våra priser i VIOL 3-världen.

Parallellt med fas 1 har Moelven kört fas 2. Här har framför allt systemförändringar hanterats. Moelven har ett antal egna system och den dagen VIOL 3 rullar i produktion har de systemen inget levande flöde längre. De egna systemen måste alltså ersättas innan dess. För detta har Moelven en mer IT-baserad hantering vid sidan av, med avknoppade projekt.

Den sista fasen i projeket är utrullning. Moelven bidrar tillbaka till Biometrias projekt i stort med tankar och idéer som de förmedlar via de olika råd de deltar i. Tack vare sin proaktivitet och målmedvetenhet har Moelven nått dit de är idag.  

Moelvens grundtanke med VIOL 3 är att systemet ska ge mer möjligheter för deras slutkunder, från den timmeranskaffande divisionen till sågen.

− Det är en stor förändring som pågår, och det kommer att påverka hela vår organisationen och alla våra kunder.

Våga släppa sargen är viktigt

Att ta det på allvar redan från början, initiera det egna projektet och börja jobba tidigt med det är de råd som Moelven tycker är viktigast för alla att förhålla sig till gällande omställning och anpassning till VIOL 3.

− Man behöver se till att förstå hur allt funkar, men inte försöka tvinga in VIOL 2-verkligheten i VIOL 3 utan gå tillbaka till vilka processer som hanteras och hur de kommer att se ut i VIOL 3, avslutar Mattias. Som det hockeyfan han är jämför han med att vi någonstans måste våga släppa sargen och inse att det nu är hög tid att börja spela hockey.