VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Viktiga datum Omläggning

Milstolpe

Beskrivning

Start
datum

Slut datum

Kund kan beställa grunduppsättning av data

Du som kund får möjlighet att beställa grunduppsättning av data. Information om vilken typ av grunduppsättning som ska beställas i första hand kommer att publiceras ca 2 veckor innan beställningsmöjlighet öppnas.

April 2024

Plan omläggning

Som kund behöver du ha en omläggningsplan klar.

Milstolpe 7a + 7b, som innebär att kartlägga pågående samt kommande affärer och hur dessa ska hanteras vid Go Live och den kommande omläggningsperioden. 7b omfattar även VIOL 2 affärer som behöver läggas upp på nytt i VIOL 3. 

Så snart som möjligt. 

2024-09-30

Samtliga kunders driftsförberedelser i VIOL 3 

Det innebär att alla som beställt grunduppsättning av data och behörighet får tillgång till VIOL 3.

Här kan ni påbörja arbetet med att skapa era affärsdata så som kontrakt, ekipage, aktör, osv.

2024-12-02

Redo för Go Live VIOL 3

All affärsdata ska vara uppsatt och registrerad i VIOL 3, Milstolpe 10.

2024-12-02

2025-04-02

Go Live VIOL 3

VIOL 3 öppnas i skarp drift för alla kunder

2025-05-02

Omläggning

Den period då förflyttning från VIOL 2 till VIOL 3 kommer att ske

2025-05-02

2025-10-31

VIOL 2 stängs för nya affärer

Definitionen av ny affär är att i VIOL 2 skapa ett nytt Förstaledskontrakt med generation 0, Virkesorder med generation 0 i VIOL 2 klienten eller via integration VO IN

Det går fortsatt att lägga till nya rader i befintliga Virkesorder, Förstaledskontrakt och skapa nya kontrakt i transportaffären.

2025-06-02

Sista inleveransdag VIOL 2

Sista dag att leverera råvara VIOL 2

2025-10-17

Sista inmätningsdag VIOL 2

Sista dag att mäta in råvara VIOL 2

2025-10-31

Om du upptäcker felaktigheter eller har frågor kontakta Biometria support, din affärskonsult eller projektledare Margita Sahlberg