VIOL 3 Seminarier

Här finns det presentationsmaterial som föredragande visat på seminariet. Du hittar också filmerna från seminarierna här. 
Finns det frågor eller synpunkter ang sidan kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau.

Här hittar du information om samtliga VIOL 3 seminarier våren 2022 samt ical-filer för nedladdning till din kalender - så du inte missar något seminarie!

Kontaktuppgifter gällande VIOL 3 Seminarier: 

Beatrice Yxhammar, affärskonsult Biometria, vid generella frågor om VIOL 3 seminarierna

Jan Björkman, konsult åt SCA, vid frågor till SCA
Maria Karlström , projektledare, vid frågor till Sveaskog
Chatarina Jonsson, projektledare, vid frågor till Holmen
Anton Dannetun, projektledare, vid frågor till Stora Enso Skog

 

Filmer från seminarierna: 

Integrationsanpassningar

VIOL 3 Seminarie nummer fyra: Integrationsanpassningar med Stora Enso Skog. De berättar hur de tänkt, hur de gör och hur de planerar. 

Transportprisräkning

Film från VIOL 3 Seminarie nummer tre där Holmen och Sveaskog berättade hur de tänker och gör kring transportprisräkning. 

Råvaruprisräkning

Detta är film från VIOL 3 Seminarie nummer två där Sveaskog pratade om Råvaruprisräkning.

Organisationsstruktur

Detta är filmen från det första VIOL 3 Seminariet 2022-03-03. SCA pratade om Organisationsstruktur (och överhoppat affärsled).