VIOL 3 Seminarier

Här finns det presentationsmaterial som föredragande visat på seminariet. Du hittar också filmerna från seminarierna här. 
Finns det frågor eller synpunkter ang sidan kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau.

 

Nedan hittar du planen för VIOL 3 seminarier för hösten 2022.

Datum

Tid

Ämne

Presentatör

iCal-fil till din kalender

28 september

10:00-11:30

Forest Storms arbete med kundprojekt i VIOL 3 

Biometria

iCal-fil att ladda ned till din kalender

19 oktober

13:30-15:00

Samarbete med IT-leverantör

BillerudKorsnäs

iCal-fil att ladda ned till din kalender

15 november

10:00-11:30

Transportaffären för ett transportföretag

Westan

iCal-fil att ladda ned till din kalender

29 november

10:00-11:30

Nyttor med VIOL 3

Biometria

iCal-fil att ladda ned till din kalender

13 december

10:00-11:30

Produktionslösningen i VIOL 3

Södra

iCal-fil att ladda ned till din kalender

Kontaktuppgifter gällande VIOL 3 Seminarier: 

Tomas Karlsson, chef Forest Storm, vid frågor till Biometria
Beatrice Yxhammar, affärskonsult Biometria, vid frågor till Biometria och generella frågor om VIOL 3 seminarierna

Jan Björkman, konsult åt SCA, vid frågor till SCA
Maria Karlström , projektledare, vid frågor till Sveaskog
Chatarina Jonsson, projektledare, vid frågor till Holmen
Anton Dannetun, projektledare, vid frågor till Stora Enso Skog

 

Filmer från seminarierna: 

Forest Storms arbete med kundprojekt

Höstens första VIOL 3 seminarie handlar om Forest Storms arbete med kundprojekt i VIOL 3 programmet.

Sortimentstruktur

Det femte VIOL 3 Seminariet handlar om sortimentstruktur och det är både SCA och Sveaskog som berättar hur de hanterar det i VIOL 3 och sina egna system. 

Integrationsanpassningar

VIOL 3 Seminarie nummer fyra: Integrationsanpassningar med Stora Enso Skog. De berättar hur de tänkt, hur de gör och hur de planerar. 

Transportprisräkning

Film från VIOL 3 Seminarie nummer tre där Holmen och Sveaskog berättade hur de tänker och gör kring transportprisräkning. 

Råvaruprisräkning

Detta är film från VIOL 3 Seminarie nummer två där Sveaskog pratade om Råvaruprisräkning.

Organisationsstruktur

Detta är filmen från det första VIOL 3 Seminariet 2022-03-03. SCA pratade om Organisationsstruktur (och överhoppat affärsled).