VIOL 3 Seminarier

Uppskjutet: Seminarieserie i tre delar på ämnet Test & Verifiering

Senare i år kommer Biometria hålla en seminarieserie på ämnet test och verifiering av VIOL 3. Målet är att skapa förståelse för varför verifiering är viktigt, hur man planerar, genomför och dokumenterar ett test på ett bra sätt samt hur ansvarsfördelningen ser ut mellan kund och Biometria inför Go Live av VIOL 3. För att besvara dessa har vi planerat in tre olika seminarietillfällen.

Datum och tid kommer - Vad är test och verifiering?

Detta tillfälle kommer fokusera på att förklara syftet med att verifiera, vilka delar Biometria ansvarar för inför verifiering av VIOL 3 och vad ni som kunder bör verifiera.

Datum och tid kommer - Planering av test och verifiering

Detta tillfälle fokuserar på hur man på ett bra sätt planerar för ett test. Målet är att skapa förståelse för att planeringen är väsentlig för en lyckat verifiering samt ge tips om hur man gör för att lyckas.

Datum och tid kommer - Genomförande av test och hantering av testresultat

Detta tillfälle fokuserar på hur man på ett strukturerar sätt genomför ett test och bygger vidare på seminarier om planering av testgenomförande. Vi besvarar frågor gällande hur man dokumenterar testresultat och vad man gör med sitt testresultat. 

Kontaktuppgifter gällande VIOL 3 Seminarier: 

Karin Hjern, chef Forest Storm, vid frågor till Biometria
Amanda Lundberg, affärskonsult Biometria, vid frågor till Biometria och generella frågor om VIOL 3 seminarierna

Jan Björkman, konsult åt SCA, vid frågor till SCA
Maria Karlström , projektledare, vid frågor till Sveaskog
Chatarina Jonsson, projektledare, vid frågor till Holmen
Anton Dannetun, projektledare, vid frågor till Stora Enso Skog
Anna Högvall, marknadschef, vid frågor till Westan

Presentationsmaterial och filmer från tidigare seminarier

Här finns det presentationsmaterial som föredragande visat på respektive seminarium. Du hittar också filmerna från seminarierna här. 

Filmer från seminarierna: 

Kollektiv i VIOL 3

I detta seminarie går vi igenom Kollektiv i VIOL 3. 

Nyttor med VIOL 3

I detta seminarie redovisas nyttorna med VIOL 3 för hela skogsbranschen, presenterat av tjänsteansvariga på respektive tjänteområde inom Biometria. 

Transportaffären för ett transportföretag

Hör Sveriges största skogslogistikföretag, Westan, berätta om sin VIOL 3-resa och hur de tänker ta sig an första- och andraledsaffären.

Samarbete med IT-leverantör

På höstens andra VIOL 3 seminarie berättar Billerud om sitt samarbete med sin IT-leverantör CGI. 

Forest Storms arbete med kundprojekt

Höstens första VIOL 3 seminarie handlar om Forest Storms arbete med kundprojekt i VIOL 3 programmet.

Sortimentstruktur

Det femte VIOL 3 Seminariet handlar om sortimentstruktur och det är både SCA och Sveaskog som berättar hur de hanterar det i VIOL 3 och sina egna system. 

Integrationsanpassningar

VIOL 3 Seminarie nummer fyra: Integrationsanpassningar med Stora Enso Skog. De berättar hur de tänkt, hur de gör och hur de planerar. 

Transportprisräkning

Film från VIOL 3 Seminarie nummer tre där Holmen och Sveaskog berättade hur de tänker och gör kring transportprisräkning. 

Råvaruprisräkning

Detta är film från VIOL 3 Seminarie nummer två där Sveaskog pratade om Råvaruprisräkning.

Organisationsstruktur

Detta är filmen från det första VIOL 3 Seminariet 2022-03-03. SCA pratade om Organisationsstruktur (och överhoppat affärsled).