VIOL 3 Seminarier

Här finns det presentationsmaterial som föredragande visat på seminariet. Du hittar också filmerna från seminarierna här. 
Finns det frågor eller synpunkter ang sidan kontakta programkommunikatör Malin Hasselmalm.

Kontaktuppgifter gällande VIOL 3 Seminarier: 

Tomas Karlsson, chef Forest Storm, vid frågor till Biometria
Beatrice Yxhammar, affärskonsult Biometria, vid frågor till Biometria och generella frågor om VIOL 3 seminarierna

Jan Björkman, konsult åt SCA, vid frågor till SCA
Maria Karlström , projektledare, vid frågor till Sveaskog
Chatarina Jonsson, projektledare, vid frågor till Holmen
Anton Dannetun, projektledare, vid frågor till Stora Enso Skog
Anna Högvall, marknadschef, vid frågor till Westan

 

Filmer från seminarierna: 

Nyttor med VIOL 3

I detta seminarie redovisas nyttorna med VIOL 3 för hela skogsbranschen, presenterat av tjänsteansvariga på respektive tjänteområde inom Biometria. 

Transportaffären för ett transportföretag

Hör Sveriges största skogslogistikföretag, Westan, berätta om sin VIOL 3-resa och hur de tänker ta sig an första- och andraledsaffären.

Samarbete med IT-leverantör

På höstens andra VIOL 3 seminarie berättar Billerud om sitt samarbete med sin IT-leverantör CGI. 

Forest Storms arbete med kundprojekt

Höstens första VIOL 3 seminarie handlar om Forest Storms arbete med kundprojekt i VIOL 3 programmet.

Sortimentstruktur

Det femte VIOL 3 Seminariet handlar om sortimentstruktur och det är både SCA och Sveaskog som berättar hur de hanterar det i VIOL 3 och sina egna system. 

Integrationsanpassningar

VIOL 3 Seminarie nummer fyra: Integrationsanpassningar med Stora Enso Skog. De berättar hur de tänkt, hur de gör och hur de planerar. 

Transportprisräkning

Film från VIOL 3 Seminarie nummer tre där Holmen och Sveaskog berättade hur de tänker och gör kring transportprisräkning. 

Råvaruprisräkning

Detta är film från VIOL 3 Seminarie nummer två där Sveaskog pratade om Råvaruprisräkning.

Organisationsstruktur

Detta är filmen från det första VIOL 3 Seminariet 2022-03-03. SCA pratade om Organisationsstruktur (och överhoppat affärsled).