Efficture

En skoglig IT-leverantör med högt kundfokus

Hur kan det gemensamma arbetet med en IT-leverantör se ut för ett företag inom skogsnäringen? Läs mer om hur Efficture, en annorlunda och ganska liten IT-leverantör, arbetar med VIOL 3.

Sin storlek till trots, Efficture har två anställda och tio kunder, har företaget ett egenutvecklat IT-system, Efficture Virke. Efficture Virke kopplar mot Biometrias VIOL-system.

Under Biometrias utveckling av det nya IT-systemet VIOL 3 är Efficture en aktiv deltagare som IT-leverantör, dessutom har man kommit långt på sin egen VIOL 3-resa.

Välja rätt leverantör inte enkelt

Det finns många parametrar och krav att ta hänsyn till när en IT-leverantör ska upphandlas. Kvalitet, kompetens, kommunikation, support, kundfokus, dokumentation med mera är alla viktiga delar att ta hänsyn till. För flertalet mindre och medelstora skogsbolag och sågverk är en bra IT-leverantör en viktig affärspartner så att de få resurserna som finns i den egna verksamheten kan fokusera på kärnaffären.

-Vår främsta styrka är förmågan att bygga och förvalta robusta IT-system. Vi har med vår telekom-bakgrund stor vana av att arbeta med stora system som hanterar tusentals transaktioner i sekunden och med mycket höga uptime-krav. En hel del är automatiserat vilket gör att tiden som krävs för förvaltning minimeras, säger Thomas Svensson, Effictures grundare.

Thomas Svensson, projektledare, Efficture

Mikael Larsson, utvecklare, Efficture

Stöd från Biometria

Det har inte bara varit guld och gröna skogar – till exempel kring tekniska frågor för integration där ett beslut plötsligt kom om att den tekniska lösning som användes inte längre skulle stödjas från Biometria. Det ordnades dock på ett bra sätt och både Thomas och delägaren Mikael Larsson tycker att samarbetet med Biometria fungerar mycket väl.

-Stödet har blivit fantastiskt i och med att Biometrias omdaning av Forest Storm (utrullningsprojektet av VIOL 3), men även genom att affärskonsulterna börjat leverera till kunderna, menar Thomas.

Efficture har valt att inte bygga alltför mycket funktionalitet i sitt system mot VIOL 2, de har tex inte integrerat skapandet av virkesorder i sitt system. Men i samband med VIOL 3 kommer gradvis mer funktionalitet att byggas in och det ska bli möjligt att lägga upp Förstaledskontrakt, Avtalsobjekt och att Destinera direkt i Efficture Virke. Ytterligare funktionalitet kommer sen att adderas allteftersom.

Styrkorna med VIOL 3

Det är viktigt att vara långsiktig i sitt tänk anser Thomas och Mikael.

-Det är mycket arbete initialt men Biometrias stöd är gott och VIOL 3 är mycket betydelsefullt för branschen på lång sikt.

För sina kunders räkning ser Efficture främst att sortimentstrukturen kommer kunna ge nytta – det blir möjligt att få ut lite mer värde från virket kunderna säljer hit och dit. VIOL 3 kan även ge ett effektivare arbetssätt vilket sparar slantar. En annan aspekt är den miljömässiga – möjligheten till bättre planering för logistik bör ge ett högre värde. Rapportering och uppföljning är en viktig sak i VIOL 3 som Efficture har höga förväntningar kring. Rätt använt så ger det möjlighet till effektivisering i kundernas verksamheter.

Biometrias kundtestmiljö viktig

Den kundtestmiljö som Biometria använder är viktig för Efficture som IT-leverantör. Kundtestmiljön används för att man ska lära sig systemet genom att testa igenom allt som finns i VIOL 3 för att Efficture sen ska kunna fatta genomtänkta beslut om vad som eventuellt ska avskiljas från Efficture Virke. Thomas och Mikael är noga med att det bara ska finnas sånt som ger nytta för kunderna i deras system för deras kunder behöver inte all den funktionalitet som finns i VIOL 3. Allt onödigt döljs vilket gör det enklare för kunderna och underlättar förvaltning. Efficture ger sina kunder rekommendationer om hur de ska sätta upp VIOL 3 hos sig och hur de ska arbeta i systemet för att det ska fungera så smidigt som möjligt.

Behov framåt

Thomas ser ett behov av att Biometria sätter ett GoLive-datum för VIOL 3. Det kommer att underlätta planering och styrning. Det finns även ett fortsatt behov av god transparens inom programmet och att förändringar kommuniceras, något Efficture upplever att Biometria har förbättrat under senaste året. Efficture önskar på sikt ett json-interface som alternativ till papiNet®, men de förstår samtidigt beslutet om standarden för integrationerna.

-VIOL 3 är en för branschen nödvändig och viktig förändring och Biometria är helt klart är på rätt väg, avslutar Thomas och Mikael.