Beställning av rapporter för utbildningar

Fyll i formuläret för att beställa en rapport för utbildningar. Vi återkopplar så snart som möjligt.   

Jag önskar rapporter på genomförda utbildningar för *

Prenumerera på din rapport

Vill du prenumerera på din rapport med ett bestämt tidsintervall, exempelvis månadsvis? 

Kontakta oss via utbildning@biometria.se