Gap-rapporter

Här publiceras de månatliga rapporter som arbetsgruppen sätter samman för att redovisa progressen i arbetet.

Nu är gap-rapporten i excelformat utifrån önskemål från pilotföretagen som vill en uppdaterat lista över samtliga gap på månadsbasis. Dokumentet innehåller en sammanställning över alla gap från externa användare samt vilken status dessa gap har, om det skett någon förändring från förgående månad osv.

Dokumentet innehåller också en flik som ersätter den tidigare ”Gap-rapporten” vars syfte var att rapportera beslut som tagits kring gap som blivit hanterade i lösningsgruppen samt hur den kommande planeringen såg ut.

Har du frågor eller synpunkter kring materialet kontakta Malin Hasselmalm, kommunikatör.