Regler och principer för omläggning

Här hittar du ett material som hjälper dig och din organisation att förstå vilka principer och regler som gäller under omläggningsperioden då skogsnäringen övergår från nuvarande VIOL 2 till det nya VIOL 3. Det är viktigt att hela branschen tar till sig och använder sig av dessa under omläggningen. Det underlättar omläggningen för samtliga inblandade parter. 

Finns det frågor eller funderingar om materialet så kontakta projektledare Margita Sahlberg alternativt leveransområdeschef Nils Sundström