Planerade rättningsreleaser

Planerat rättningsdatum

Signatur

2024-02-23

MALHAS

2024-02-08

MALHAS

Planerad rättningsrelease 2024-02-23:

Rättade avvikelser

Nu får man inte längre vid korrigering av leveranser felmeddelandet "Det finns pågående steg i transporttransaktionerna som måste slutföras innan det går att korrigera"

Rapporterat av Westan

Nu visas 

i "arbetsyta transport" och de tiles som finns tillgängliga för en filtrerad lista av resultat transport se de leveranser man är behörig att se.

Inrapporterad av: Westan

Nu får man inte avisningsorsak på transportprisräkningen 

 i 

affärsled 2 -  Prisinformation saknas i kontrakt/transportunderlag. Nu används  rätt prisrad  med de filter som finns uppsatta på transportföretagskontraktet.  

Inrapporterad av: Westan, 266962

Nu skapas inte vid enstaka tillfällen  två värdeberäkningar för en leverans vid samma omprisräkning.

Inrapporterat av Westan

Enbart värde på det som ligger på leveransnivå visas i Totala råvaruvärde i Kvantitet och värde detaljer [067/286] på Flik 

Leverans (Värde Produktnivå saknas). Även Flik Summa produkt skall utredovisa värden som ligger på leveransnivå, och då visa produkt som N/A + värde.

Inrapporterad av: Holmen 223434

Planerad rättningsrelease 2024-02-08:

Rättade avvikelser

Avdraget för övergrova stockar faller nu ut enligt uppsatta värdevillkor i intervall.

Rapporterat av Biometria

Nu går värdeberäknas stockmätning korrekt.

Inrapporterad av: Sveaskog

Nu får alla leveransgilla stockar korrekt grundpris vid värdeberäkning av 

stickprov.

Inrapporterad av: Biometria

Nu 

undantas värdeberäkningar som har 

Prisvillkor = Grundpris från kollektiv

från att rapportera produkter utan grundpris.

Rapporterat av Biometria

Nu fungerar urvalsvillkor för transportprislista i föregående led på transportföretagskontrakt  korrekt. 

Inrapporterad av: Westan, 263941

Uppdatera kollektiv hanterar nu enkel mätning utan produktördelning. 

Rapporterat av Biometria

Nu ska leveransen/lasten placeras i korrekt ordning på bilen när en leveransavisering med två leveranser skickas in till Mätplatssystemet, tidigare kunde det beroende på hur filerna skickades in kastas om i gränssnittet.

Nu fungerar det att produktionsrapportera volymer på produktionsunderlagsrader med handelssortiment utan mottagningsplats med Rapp också om produktionsunderlaget integrerats till Biometria.

Inrapporterad av: SCA, 265302