Planer programmet VIOL 3

Här finns de planer som är aktuella inom programmet VIOL 3. Det gäller Go live planen för VIOL 3, Feature timeline samt programinkrementsplanen.  

Biometrias förhoppning är att planerna ska vara ett stöd i samtliga kunders VIOL 3 anpassningar. 

GoLive plan VIOL 3

Feature timeline

Feature Timeline är en översiktbild över planen för realisering (tillverkningsplanen) av funktionalitet i VIOL 3 1.0. Varje Grupp av funktionalitet, Feature, är utlagd över det eller de programinkrement där arbete är planerat för att möjliggöra leverans. Där gruppen slutar planeras slutleverans av den funktionaliteten.

Flera delprojekt inom VIOL 3 programmet är delaktiga och samarbetar för att leverera olika delar till gruppens funktionalitet. Vilka underliggande delleveranser som planeras för respektive grupp, beskrivning samt status för dessa, går att finna i BI-rapporten Programuppföljning Extern vy.

Bilden ovan beskriver vilka features som levereras från programmet mot VIOL 3 1.0

Programinkrementsplan

Ett programinkrement är i normalfallet åtta veckor och avslutas med en release till kundtestmiljön, en sprint är i normalfallet två veckor. 

Nedladdningsbara bilder

Här nedan finns planbilderna (presenterade ovan) i nedladdningsbart format.