Planer programmet VIOL 3

Övergripande programplan

*Utredning pågår gällande tidpunkt för start av ’samtliga kunders driftförberedelser

Namn

Start

Slut

Kundfunktionalitet Paket 1

Avslutad

Avslutad

Kundfunktionalitet Paket 2A

Pågår

2024-05-20

Kundfunktionalitet Paket 2B

Pågår

2024-07-12

Användbarhet och rapportförbättringar

2024-07-15

2025-05-02

Intern funktionalitet mätning, kontrollmätning

Pågår

2025-05-02

Kunders- och IT-leverantörers utveckling

Pågår

2024-11-29

Förvaltningsförberedelser

Pågår

≈2025-05-02

Drifttagningsförberedelser

Pågår

2025-05-02

Stabiliseringsperiod

2024-12-02

2025-05-02

Skarp drift isolerade affärer

2024-09-01

2025-05-02

Kunders verifieringsperiod

2023-12-04

2024-12-02

Start verifieringsperiod

2023-12-04

Samtliga kunders driftförberedelser i VIOL 3

2024-02-01

2025-05-02