Planer programmet VIOL 3

GoLive plan VIOL 3

Aktiviteten Driftsättningsförberedelser syftar till att dels förbereda VIOL 3 programvaran för att driftsättas (notera att driftsättningen sker med den funktionalitet som är påkallad utifrån aktiviteten Uppstartsekvensen, för att vid Go live öppnas upp med full funktionalitet), dels förbereda infrastrukturen med en produktionsmiljö där VIOL 3 programvaran kan driftsättas samt säkerställa att icke funktionella krav, IFK, uppfylls. Vidare kommer det under denna period säkerställas att icke tekniska funktioner etableras så som behörigheter, utbildning, kundservice för VIOL 3, etc. 

Aktiviteten Uppstartsekvensen syftar till att styra den successiva driftsättningen av funktionalitet i VIOL 3 enligt en så kallad forcerad uppstart. Vid milstolpen Skarp drift isolerade affärer är VIOL 3 redo för att några få noga utvalda affärer ska kunna genomföras, detta i syfte att säkerställa funktionaliteten i VIOL 3 inför Go live. Hur många och vilken typ av affärer som genomförs styrs av behovet i uppstartsekvensen och beslutas av VIOL 3 Programmet i samråd med aktuella kunder. Uppstartsekvensen avslutas vid Go live och VIOL 3 öppnas då upp för samtliga affärer.  

Aktiviteten Omläggning syftar till att göra en kontrollerad nedstängning av VIOL 2 och omläggning till VIOL 3. En detaljerad plan för den kontrollerade nedstängningen av VIOL 2 presenteras närmare Go live.  

Aktiviteten Stabiliseringsperiod syftar till att stabilisera VIOL 3 för att klara belastning och fullt öppnad funktionalitet vid Go-Live.  

Bilden ovan beskriver vilka features som levereras från programmet mot VIOL 3 1.0

Programinkrementsplan VIOL 3, 2023

Bilden ovan beskriver visar programinkrementsplanering till och med PI 31, som har release i början av 2024. 

Nedladdningsbara bilder

Nedan finns möjlighet att ladda ner Go Live-planen för VIOL 3.