Biometrias distriktschefer - viktiga för VIOL 3

Distriktscheferna är viktiga för verksamhetsområdet Virkesmätning, den del av Biometria som utför den praktiska opartiska virkesmätningen ute hos våra kunder på sågverk, massaindustrier, energianläggningar, virkesterminaler och fjärrmätningskontor. Drygt 20 distriktschefer leder Biometrias ca 600 virkesmätare ute vid de 200 mätplatserna.
Här får du möta Biometrias distriktschef Ari Karjula.

Distriktschefsrollen är utmanande, speciellt i dessa tider med restriktioner. Att då vara en närvarande chef och ledare som ser sina medarbetare och hanterar uppkomna frågor digitalt är något som ställer höga krav på ledarskap, men som fungerar bra trots allt.

Att vara distriktschef, DC, omfattar både ansvar för personal, daglig operativ verksamhet, uppföljning, kunddialog samt utveckling av verksamheten tillsammans med kunderna. Allt inom ett ganska omfattande geografiskt område. Ari anser att de har ett fantastiskt arbete och att fördelarna är stora.

− Arbetet med mina medarbetare i kombinationen med skog gillar jag. Jag har mycket dialog med kunderna – vi stöttar dem att bli effektivare och gemensamt driver vi arbetet framåt för att skapa ännu bättre verksamheter, säger Ari Karjula, distriktschef för mätplatserna i området kring Falun.

Ari Karjula, distriktschef Falun

VIOL 3 – en möjliggörare

Distriktscheferna arbetar med volymsuppföljningar, rättningar av mätningar, informationssökning och kontroller av olika slag i VIOL 2 idag. Ari ser stora möjligheter med det nya systemet, bland annat är det en stor fördel att slippa de många koderna som finns idag i VIOL 2. Inledningsvis kommer VIOL 3 att optimera logistiken och effektivisera mätning/redovisning. Ari tror att VIOL 3 blir enklare, tydligare och mycket mer effektivt för alla parter. Det kommer gå åt mindre tid i minuter på varje kubik helt enkelt, oavsett om det är avverkning, transport eller mätning - helheten blir effektivare.

För att kunna nyttja alla fördelar i VIOL 3 betonar Ari vikten av utbildning och kompetenshöjning innan införandet. Virkesmätare behöver kunna systemet och ha fått träning i hur mätningar ska ske och distriktscheferna behöver ha fått detsamma gällande hur de ska upptäcka eventuella fel och sköta uppföljning och kontroll.

Fusionen till Biometria

Det finns fortfarande regionala skillnader i landet trots virkesmätningsföreningarnas fusion till Biometria den 1/1 2019, till exempel gäller det vältlappar vs stämpel där den förra innehåller betydligt mer information. Fördelarna med en stor gemensam organisation överväger dock.

− Det är en stor fördel att det numera är samma mätregler som gäller över hela Sverige, det är också lättare att få support. Som distriktschef finns det även ett stöd av ett HR-team. En stor organisation ger helt andra muskler, säger Ari Karjula.

VIOL 3:s påverkan på skogsbranschen

Väldefinierade mätningstjänster, proaktiv styrning av mätning och redovisning samt väldefinierade sortimentspecifikationer är de grundprinciper för VIOL 3 som Ari lyfter fram som extra viktiga ur distriktschefsperspektivet. Det mest spännande är vad VIOL 3 kommer kunna nyttjas till imorgon. Som exempel har vi den forskning som sker via det röntgensystem som finns på vissa mätstationer och att kunna knyta kvalitet till den plats där trädet växt och avverkats för att utifrån det kunna optimera aptering. Målet är att höja virkesvärdet ut mot skogsägarna.

− Vi vet inte helt säkert vilka tjänster vi kommer kunna erbjuda skogsnäringen imorgon, men att det kommer att ske spännande förändringar och utvecklingsmöjligheter är klart, säger Andreas Eriksson, tidigare verksamhetsutvecklare på Biometria. Han poängterar att VIOL 3 är ett av landets största IT-projekt och även om alla inte direkt berörs av det idag så blir man berörd förr eller senare. Det här är en häftig resa som vi får vara en del av.

Skogen är viktig för Ari, både professionellt och privat. Frihet, välfärd och lugn är något han avslutningsvis nämner som stora värden och som han delar med många andra.