VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Testrapporter

Här publiceras rapporter från Biometria själva och från de fem pilotföretagen i VIOL 3 programmet, vilka är: WSS (förstepilot) - Wood Supply Sweden bestående av Stora Enso Skog, Sydved och Stora Enso Energi, SCA, Södra skogsägarna, Holmen och Sveaskog. Rapporterna kan till exempel vara testrapporter.  
PI nedan betyder programinkrement och är en arbetsperiod om åtta veckor (fyra stycken sprintar om två veckor) och som avslutas med en release. 

Vid eventuella frågor kontakta din affärskonsult/kundrådgivare eller Malin Hasselmalm, kommunikatör.