Testrapporter

Här publiceras rapporter från Biometria själva och från de fem pilotföretagen i VIOL 3 programmet, vilka är: WSS (förstepilot) - Wood Supply Sweden bestående av Stora Enso Skog, Sydved och Stora Enso Energi, SCA, Södra skogsägarna, Holmen och Sveaskog. Rapporterna kan till exempel vara testrapporter.  
PI nedan betyder programinkrement och är en arbetsperiod om åtta veckor (fyra stycken sprintar om två veckor) och som avslutas med en release. 

Vid eventuella frågor kontakta din affärskonsult/kundrådgivare eller Malin Hasselmalm, kommunikatör.