VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Detaljering av verksamhetsplanering från VIOL 2 till VIOL 3

Detaljering av verksamhetsplanering inför Omläggning från VIOL 2 till VIOL 3

I detta material finns en sammanfattning av del 1 samt mer detaljer kring er verksamhetsplanering.

Vi vill uppmärksamma dig på att det nu är dags att börja planera din verksamhet inför Go Live av VIOL 3 och övergången från dagens VIOL 2.


I materialet hittar du följande avsnitt:

  • Omläggning – vad innebär det?
  • Verksamhetsplanering – viktigt att göra inför omläggningsperioden
  • Regler och principer – under omläggningsperioden
  • Guide Verksamhetsplanering – en guide till stöd för omläggningsplanering
  • Begränsa VIOL 2 – viktiga datum och vad det innebär under omläggningsperioden
  • Inför och i samband med Go Live – viktiga aktiviteter och datum

Materialet finns dels generellt men även anpassad för Transport.

Bilaga Del 2: Verksamhetsplanering Omläggning från VIOL 2 till VIOL 3