Demofilmer

Här hittar du filmer som beskriver olika delar av flödet i VIOL 3.

Grunden

Dessa filmer beskriver det grundläggande i VIOL 3, hur du loggar in till VIOL 3 och navigerar i systemet. 

Välkommen till VIOL 3

Navigera i VIOL 3

Råvaruaffär

Dessa filmer beskriver hur en råvaruaffär sker i VIOL 3, från skapandet av Förstaledskontrakt till Destinering. 

Överflygning av VIOL 3 Råvara

Skapa Förstaledskontrakt

Skapa Avtalsobjekt

Lägga till sortiment på ett Förstaledskontrakt

Skapa Köparekontrakt

Skapa Kontraktskedja

Skapa Redovisningshänvisning

Genomföra Destinering

Råvarupris

Dessa filmer beskriver pris för råvara i VIOL 3, standardkomponenter och priskomponenter, villkor och värden samt hur du skapar en prislista. 

Pris i VIOL 3

Standardkomponenter och Priskomponenter

Villkor och värde i en Priskomponent

Skapa en Prislista

Produktion

Dessa filmer beskriver produktionsområdet och hur det fungerar i VIOL 3 systemet. 

Introduktion till Produktion

Här visas hur du loggar in till Produktionssystemet

Film om uppdragsgivarinställningar samt maskinregister i Produktionssystemet

Här lär du dig om Rapp, Maskinförarkopplingar Rapp och Filinskick

Transport

Dessa filmer beskriver transportområdet och hur det fungerar i VIOL 3 systemet. 

Överflygning Transport VIOL 3

Transportunderlag och Transportinstruktion

Drivmedelsindex och Sortimentgrupper

Transportkontrakt

Transportpris

Dessa filmer beskriver pris för transport i VIOL 3, standardkomponenter och priskomponenter, villkor och värden samt hur du skapar en prislista. 

Standardkomponenter och Priskomponenter Transport

Transportprislista

Inmätning

Dessa filmer beskriver hur inmätning av olika råvaror utförs i VIOL 3 - i vanliga fall är Biometria mätande företag men nu under testfasen av VIOL 3 behöver du kunna mäta in för att kontrollera resultat och för att kunna genomföra omprisräkning. 

Inmätning massaved i Mätplatssystemet

Inmätning sågtimmer manuellt

Inmätning sågtimmer - stockdata filinskick

Inmätning Fliskollektiv

Inmätning av sönderdelad GROT

Uppföljning och rapportering

Dessa filmer beskriver grunderna i hur du använder och navigerar i uppföljningsverktyget. 

Lär känna BI

Navigera i BI

Här beskrivs hur Rapportportalen för VIOL 3 fungerar. 

Här visas hur du skapar matriser för uppföljning.

VIS till BI

TIS till BI

Personifierade rapporter

BI Transportrapporter

Extern webb

Dessa filmer beskriver grunderna i hur du använder funktioner och tjänster samt navigerar på biometria.se.

Logga in till Mina sidor på biometria.se