Demofilmer

Här hittar du filmer som beskriver olika delar av flödet i VIOL 3.

Grunden

Dessa filmer beskriver det grundläggande i VIOL 3, hur du loggar in till VIOL 3 och navigerar i systemet. 

1. Välkommen till VIOL 3

2. Navigera i VIOL 3

Råvaruaffär

Dessa filmer beskriver hur en råvaruaffär sker i VIOL 3, från skapandet av Förstaledskontrakt till Destinering. 

3. Överflygning av VIOL 3 Råvara

4. Skapa Förstaledskontrakt

5. Skapa Avtalsobjekt

6. Lägga till sortiment på ett Förstaledskontrakt

7. Skapa Köparekontrakt

8. Skapa Kontraktskedja

9. Skapa Redovisningshänvisning

10. Genomföra Destinering

Råvarupris

Dessa filmer beskriver pris för råvara i VIOL 3, standardkomponenter och priskomponenter, villkor och värden samt hur du skapar en prislista. 

11. Pris i VIOL 3

12. Standardkomponenter och Priskomponenter

13. Villkor och värde i en Priskomponent

14. Skapa en Prislista

Inmätning

Dessa filmer beskriver hur inmätning av olika råvaror utförs i VIOL 3 - i vanliga fall är Biometria mätande företag men nu under testfasen av VIOL 3 behöver du kunna mäta in för att kontrollera resultat och för att kunna genomföra omprisräkning. 

15. Inmätning massa ved i Mätplatssystemet

16. Inmätning sågtimmer manuellt

17. Inmätning sågtimmer - stockdata filinskick

18. Inmätning Fliskollektiv

Inmätning av sönderdelad GROT

Transport

Dessa filmer beskriver transportområdet och hur det fungerar i VIOL 3 systemet. 

19. Överflygning Transport VIOL 3

20. Transportunderlag och Transportinstruktion

21. Drivmedelsindex och Sortimentgrupper

22. Transportkontrakt

Transportpris

Dessa filmer beskriver pris för transport i VIOL 3, standardkomponenter och priskomponenter, villkor och värden samt hur du skapar en prislista. 

23. Standardkomponenter och Priskomponenter Transport

24. Transportprislista

Uppföljning och rapportering

Dessa filmer beskriver grunderna i hur du använder och navigerar i uppföljningsverktyget. 

25. Lär känna BI

26. Navigera i BI

Här beskrivs hur Rapportportalen för VIOL 3 fungerar. 

Här visas hur du skapar matriser för uppföljning.

VIS till BI

TIS till BI

Personifierade rapporter

BI Transportrapporter

Extern webb

Dessa filmer beskriver grunderna i hur du använder funktioner och tjänster samt navigerar på biometria.se.

Logga in till Mina sidor på biometria.se