Begränsad support under sommaren

Biometrias support har begränsad bemanning under sommarperioden, vilket kan innebära längre handläggningstid än vanligt för ärenden som kommer in. Läs mer

Starttid 2024-07-15 kl. 08:00 Sluttid 2024-08-09 kl. 17:00

CGI - Nöjd IT-leverantör med förbättringsfokus

Efter att hösten 2019 pausat sitt VIOL 3-projekt har CGI gjort en nystart. Efter årets sommar har de märkt tydliga förändringar i VIOL 3.

− Det är mycket bra kvalitet på leveranserna och i sättet att kommunicera och informera. Våra kontaktvägar in till Biometria och VIOL 3-programmet fungerar smidigt vilket är positivt, säger CGI:s projektledare Sara Johansson.

Sara Johansson, projektledare, CGI

CGI:s systemsvit FAGUS Forest består av många system och flera av dessa berörs av de anpassningar som måste göras för VIOL 3. Det är ett stort projekt även för CGI och det drivs som ett program med flera delprojekt och med ett antal referenskunder som säkrar att de anpassningar som görs för VIOL 3 uppfyller kundernas behov. De allra flesta av CGI:s FAGUS Forest-kunder i Sverige påverkas av VIOL 3 på något sätt och det blir någon form av införandeprojekt för samtliga. För att underlätta planering ser CGI att  tidpunkt och strategi gällande produktionssättning av VIOL 3 vore bra.

Sara berättar vidare om delar där CGI ser stor förbättringspotential för samarbetet med Biometria.

− Dialog kring vad som levereras i specifikationerna och att det tydligare specificeras vilka avvikelser från standarden som görs är positivt och något vi önskar, säger Sara Johansson. På listan av önskemål finns också utförligare beskrivningar av vad det data som skickas in via integration används till i VIOL 3.

CGI anser att kontakterna med tjänsteutvecklare hos Biometria gett väldigt bra svar på frågeställningar och vi hoppas att det samarbetet utvecklas vidare, avslutar Sara.