Anmäla vägstandard

Om befraktare, transportföretag eller annan intressent anser att den angivna informationen är felaktig eller om en väghållare har utfört ny- eller ombyggnad av en skogsbilväg finns möjlighet att anmäla ny vägstandard.

Vid frågor kontakta:

Norrland och Svealand
Leif Danielsson, 010- 228 51 89, leif.danielsson@biometria.se

Götaland
Fredrik Svensson, 010-228 52 72, fredrik.svensson@biometria.se

Anmälan vägstandard

Anmälarens roll *

Orsak till ändrad vägklass *

Finns det vägbom? *

Om ja, är vägbommen låst? *

Rätt route-id eller koordinater hämtas från kartan nedan

Gå till kartan här
Läs sedan instruktionen som visas till vänster i kartan. Där framgår hur du hämtar route-id och koordinater.

Notera det ärendenummer som skapas efter att du tryckt på "Skicka-knappen" för eventuellt framtida kontakt med Biometria. Återkoppling sker alltid efter besökt ärende.

Inga omklassningsärenden utförs under vinterhalvåret bortsett från ärenden i helt snöfria områden. Räkna med längre hanteringstid.