Nomenklaturgruppen

Arbetsordning Nomenklaturgruppen

Nomenklaturgruppen ansvarar för nomenklaturen i kodboken för VIOL. Kodboken publiceras på Biometrias webbplats biometria.se. 

Nomenklaturen ska förvaltas så att den svarar mot aktuella förhållanden på marknaden för skogsråvaror och övriga produkter som hanteras i VIOL. I arbetet ingår att vid behov uppdatera Biometrias dokumentation som rör standarden papiNet.