Milstolpar för dig som kund

Nedan följer en kort beskrivning av Forest Storm Go-Live plans milstolpar.
Dessa 10 milstolpar ska förbereda dig som kund för anpassning och övergång till VIOL 3.
Syftet är att verifiera och säkerställa VIOL 3-lösningen samt möjliggöra uppföljning och progressrapportering.

Nr.

Milstolpe

Beskrivning

Syfte

Definition of Done

1

Projektplan med Biometria

Projektplan avser fastställa förväntningar på Biometria och kund, ska fyllas i enligt mall tillhandahållen av Biometria. Projektplanen är inte knuten till en person utan är en överenskommelse mellan Biometria och kundföretaget.

Att fastställa förväntningar samt tydliggöra ansvarsfördelning mellan kund och Biometria i VIOL 3-arbetet.

Projektplan signerad av person hos kundföretaget med mandat att representera företaget.

2

Plan för IT-leverantör och egna system

Plan för hantering av IT-leverantör och/eller egna system ska fastställas och dokumenteras enligt mall tillhandahållen av Biometria.

Att kunden tidigt i sitt projekt identifierar beroenden till andra system/leverantörer för att ta höjd för detta i sin planering av implementering av VIOL 3.

Kund har en plan för hur deras IT-lösningar mot VIOL 3 ska se ut och kan framåt vidta åtgärder för att säkerställa att berörda system är redo för VIOL 3.

3

Utbildning från Biometria genomförd

Utbildning rörande affärsobjekt i VIOL 3 från Biometria är genomförd. I samband med slutförandet av denna milstolpe flyttas ansvaret för framdriften av projektet över mer på kund.

Att ge kunderna kunskap om VIOL 3-lösningen och eventuella anpassningar av den egna verksamheten som behöver genomföras i och med övergången från VIOL 2.

Utbildning på minst 90% av ingående affärsobjekt i utbildningsplanen är genomförda samt klarmarkerad i samråd med kund.

4

Affärsflöden fastställda

Kund fastställer de affärsflöden som de avser verifiera i milstolpe 6, detta enligt mall tillhandahållen av Biometria.

Att kartlägga viktiga typflöden och eventuella speciallösningar för att i MS 6 kunna verifiera dessa.

Kundens viktigaste affärsflöden är fastställda enligt mall tillhandahållen från Biometria eller egen dokumentation förutsatt att den uppfyller minimum krav (identitet och beskrivning).

5a

Plan för organisationsstruktur

Kund har tagit fram plan för hur de avser nyttja organisationsstrukturen i VIOL 3, enligt mall tillhandahållen av Biometria.

Att kunden ska se över om organisationsstrukturen behöver förändras i och med VIOL 3.

Kund har beslutat och dokumenterat om nyttjandet av masterdata i VIOL 3 enligt mall tillhandahållen av Biometria.

5b

Plan för sortimentsstruktur

Kund har tagit fram plan för hur de avser nyttja sortimentsstrukturen i VIOL 3, enligt mall tillhandahållen av Biometria.

Att kunden ska se över hur de avser nyttja sortimentsstrukturen i VIOL 3.

Kund har beslutat och dokumenterat om nyttjandet av masterdata i VIOL 3 enligt mall tillhandahållen av Biometria.

5c

Plan för platsstruktur

Kund har tagit fram plan för hur de avser nyttja platsstrukturen i VIOL 3, enligt mall tillhandahållen av Biometria.

Att kunden ska se över hur de avser nyttja platsstrukturen i VIOL 3.

Kund har beslutat och dokumenterat om nyttjandet av masterdata i VIOL 3 enligt mall tillhandahållen av Biometria.

6

Affärsflöden verifierade

Kund har verifierat tidigare fastställda affärsflöden (milstolpe 4).

Att säkerställa att kund kan genomföra sina affärer i VIOL 3 samt lägga grunden för kommande arbetssätt och skapa en trygghet inför Go Live.

Samtliga av de tidigare fastställda affärsflödena är verifierande (går att sätta upp och köra) i
VIOL 3.

7a

Omläggningsplan skapad

Kund skapar en plan för:

- Vilka affärer som planeras att slutföras i VIOL 2 (OBS: Måste vara slutmätt 2025-10-31)

- Vilka affärer som ska starta direkt i VIOL 3 (dessa ligger till grund för MS 7b)

- Vilka affärer som eventuellt behöver flyttas, (dessa ligger till grund för MS 7b)

Att kartlägga pågående samt kommande affärer och hur dessa ska hanteras inför Go Live samt efterföljande omläggningsperiod

Omläggningsplan är skapad och innehåller information om hur kundens affärer ska hanteras vid övergång till VIOL 3

7b

Migreringsplan skapad

Kund skapar en plan för vilken data som ska läggas upp i VIOL 3

Att kund ska ha satt upp en plan som bland annat omfattar data som ska läggas upp i VIOL 3, dvs. data kopplat till pågående affärer samt affärer som startar direkt i VIOL 3

Migreringsplan är skapad och innehåller information om vilken data som ska läggas upp i VIOL 3

8

Beställa grunduppsättning* till produktionsmiljö

Kund har beställt grunduppsättning till VIOL 3:s produktionsmiljö

Att se till att alla förutsättning för att få tillgång till VIOL 3:s produktionsmiljö är uppfyllda

Kund har beställt grunduppsättning till VIOL 3:s produktionsmiljö

9

Migrera data till produktionsmiljön

Kund har lagt upp och kvalitetssäkrat den data som innefattas av migreringsplanen (MS 7b) i VIOL 3:s produktionsmiljö

Att skapa förutsättningar för att kunna genomföra sina affärer i VIOL 3 vid Go Live

All data enligt migreringsplanen (MS 7b) är upplagd i VIOL 3:s produktionsmiljö

10

Redo för driftstart

Kund tar ställning till om den egna verksamheten är redo för driftstart enligt mall tillhandahållen av Biometria

Att ge en indikationen till Biometria på hur den egna verksamheten ligger till i förhållande till driftstart av VIOL 3

Kund ska ha gjort ett ställningstagande inför Go Live enligt mall tillhandahållen av Biometria.