VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Skillnaden mellan kända avvikelser, planerade rättningsreleaser och Release Notes

Kända avvikelser
Under Kända avvikelser synliggörs inrapporterade avvikelser (buggar) från våra kunder men även avvikelser som Biometria hittat, de avvikelser som visas är buggar som finns i Kundtestmiljön (AT1), tillsammans med ett planerat rättningsdatum. I vissa fall finns det inget planerat rättningsdatum, eftersom det för oss är okänt om när avvikelsen planeras att rättas i dessa fall så visas avvikelsen med texten ”oplanerad” till dess att ett planerat leveransdatum finns. Kända avvikelser publiceras på hemsidan löpande och publiceras inte med något särskilt intervall eller regelbundenhet.  Syftet med att publicera Kända avvikelser är att ge en insyn kring vilka fel som Biometria känner till och när en rättning är planerad. 

Planerade rättningsreleaser
Varje torsdag har Biometria möjlighet att genomföra en rättning och det som ska rättas publiceras under planerade rättningsreleaser två dagar innan, alltså på tisdagen, samma vecka. För fel av akut karaktär så kan rättningsrelease ske utanför denna rutin men ordinarie rutin är att vi ger information på tisdagar då vi har en leverans och installation på torsdagar.
När något som finns under ”Kända avvikelser” planeras in till en rättningsrelease så tas de bort från Kända avvikelser och publiceras under ”Aktuella Release Notes”, med rubrik "Rättningsrelease", de tas därefter inte med i den ordinarie Release Notes rapporten. I samband med att vi synliggör kommande rättningar släpps även ett driftmeddelande som banner och under ”Mina Sidor” för att meddela påverkansgraden av AT1.

Release Notes 
Var 8:e vecka gör Biometria en release av ett programinkrement. Release Notes rapporten innehåller både rättningar av kända avvikelser, samt rättade avvikelser och ny funktionalitet som ingår i inkrementet, och publiceras samma dag som release under ”Aktuella Release Notes”.

Vid frågor, kontakta Mariana Komstadius, Verksamhetsutvecklare.