Paket 1

Paket 1 är en benämning som används för beskriva den första delen av VIOL 3 som ska verifieras av kunder

Det som ingår i paket 1 gäller oavsett om funktionaliteten upplevs med gränssnitt eller integrationer, förutom där specifika avgränsningar nämns

Paket 1 bedöms att täcka ungefär 60 % av den totala redovisade volymen i Sverige och är utvald då den omfattar de mest centrala delarna av VIOL-systemet som återanvänds också i de övriga paketen.

Övergripande beskrivning av Paket 1

Nedan finner du bilagor med information om Paket 1