Klagomål kring mätning eller redovisning

Om Du har klagomål på hur Biometria hanterat ditt ärende rörande mätning eller redovisning finns, i skede två, möjlighet att skicka e-post till klagomal@virkesmatningskontroll.se.

I första hand vänder Du dig till Biometria för att reda ut eventuellt problem.

Distriktsindelning och kontaktuppgifter hittar du här

Mejlet ska innehålla följande uppgifter:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Ärendebeskrivning
  • Redovisningsnummer, om möjligt
  • Vem inom Biometria Du haft kontakt med
Skicka ditt klagomål till VMK