VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Kvalitetsrevision biobränsle

Kvalitetssäkring biobränsle är en opartisk kontroll av fasta biobränslen för att säkerställa materialkvalitet och hållbarhet. Biometria erbjuder en tredjepartskontroll genom våra utbildade kvalitetstekniker.

Korrekt hantering av biobränslet från avverkning i skogen till flisning/huggning är nödvändigt för att kraftvärmeverken ska få det bränsle som är optimalt för just deras verksamhet. Detsamma gäller för bränsle i form av avfall. Återvinningsgrad och sortering av materialen är ett måste för att man ska klara de miljökrav som finns.

Tjänstens innehåll

Uppställda krav för kontrollen tas fram med hänsyn till det avtal som finns mellan leverantör och köpare. Hänsyn tas också till de lagar och regler som gäller vid hantering av biobränsle. Genom att följa hela flödet tillbaka från första insamlingspunkt kan Biometria hitta de eventuella felkällorna samt hitta förbättringsmöjligheter. Biometria kontrollerar och utför utökade och noggranna analyser av bränslesortimenten.

Tredje partskontroll skapar en bättre dialog och en ökad transparens.

Områden som kan ingå

 • Materialkvalitet
 • Hållbarhetskriterier
 • CO2 beräkningar
 • Spårbarhet
 • Certifieringar
 • Utökad analys
 • Fraktionsbestämning
 • Transport
 • Lagring
 • Sortering
 • Plockprover
 • Arbetsmiljö
 • Uppförandekod
 • Antikorruption

Målgrupp

 • Energiföretag
 • Leverantörer av biobränsle och återvunnet avfall
 • Återvinningsföretag