Funktionsbeskrivningsfilmer

Här hittar du filmer som beskriver levererade funktioner i VIOL 3, oftast relaterade till en viss release. 

Transport

Denna film är en funktionsbeskrivning för transport. 

Film som visar hur du korrigerar transportuppgifter, enkla fall. Från release PI 17.

Inmätning

Denna film är en funktionsbeskrivning för inmätning.

Film som beskriver funktionen inmätning kollektiv som fartygsleverans. Från release PI 16. 

Uppföljning och rapportering

Dessa filmer är funktionsbeskrivningar för uppföljning och rapportering.

Film som beskriver hur du använder Transportrapporter. Från release PI 18.

Film som visar hur du anpassar och personifierar dina rapporter. Från release PI 18. 

Film som beskriver hantering av Underlag Transportaffär. Från release PI 16.