Funktionsbeskrivningsfilmer

Här hittar du filmer som beskriver levererade funktioner i VIOL 3, oftast relaterade till en viss release. 

PI 21 + PI 22 

Film som visar byte av kontrakt i aktiv kontraktskedja. 

Fler möjligheter till rapportinställningar.

PI 20

Här visas hur det fungerar med arbetsytor i VIOL 3.

Här beskrivs hur Rapportportalen för VIOL 3 fungerar. 

Här visas hur du skapar matriser för uppföljning.

PI 18

 

Film som visar hur du anpassar och personifierar dina rapporter. Från release PI 18. 

Film som beskriver hur du använder Transportrapporter. Från release PI 18.

PI 17

 

Film som visar hur du korrigerar transportuppgifter, enkla fall. Från release PI 17.

PI 16

 

Film som beskriver hantering av Underlag Transportaffär. Från release PI 16. 

Film som beskriver funktionen inmätning kollektiv som fartygsleverans. Från release PI 16.