Skogligt datalabb

Stora mängder data genereras av branschen, genom hela värdekedjan, och igenom Biometrias system. Att använda dessa stora datamängder för datadriven innovation är betydelsefullt för att den internationella konkurrenskraften ska stärkas. 

Biometrias branschgemensamma datalabb är en experimentell verkstad inom skogsnäringen. I datalabbet samlas data från hela kedjan, från skog till industri och görs tillgängligt från en plats för att underlätta hanteringen av data. Genom datalabbet utvecklar Biometria, företag inom skogsnäringen, universitet och forskningsinstitut datadrivna innovationer, tjänster och lösningar som stärker den svenska skogsindustrin. 

Det branschgemensamma datalabbet har etablerats av Biometria tillsammans med SCA, Sydved, Sveaskog, Skogforsk, Mittuniversitetet och Bron Innovation. Etableringen genomfördes i ett samarbetsprojekt under 2019-2021, med stöd från Vinnova. Datalabbet förvaltas och vidareutvecklas av Biometria Labs.

Läs projektets slutrapport här

Etableringen av datalabbet är en milstolpe för svensk skogsnäring, jag är övertygad om att datalabbet starkt kommer att bidra till att branschens innovationskurva pekar allt brantare uppåt.

Örjan Vorrei

IT-chef Sydved och ordförande i Biometrias IT-råd