Utförda tester

Tillsammans med olika aktörer sår vi idéer, spanar hur nyplanterad innovation kan frodas på sikt och skördar färdigvuxna innovationer. Här kan du ta del av exempel på vad som testats i det skogliga datalabbet och spännande samverkan med forskning och akademi.

Tester i Biometrias skogliga datalabb

Träffsäkrare ankomsttid

En ny ankomsttid för lastbil på väg till industri beräknas löpande med hjälp av en uppdaterad position. Piloten genomfördes tillsammans med Stora Enso och i samarbete med CGI under hösten 2021.

Koldioxidavtryck mellan skog och industri för skogsbränsle

Visa på möjligheterna att beräkna koldioxidavtryck mellan skog och industri för skogsbränsle, baserat på data från Biometrias VIOL-system. Koncepttestet genomfördes tillsammans med Eon och i samarbete med Biometrias Biobränslekommitté under hösten 2021.

Identifiera röta, trädslag och diameter via bilder på virkestravar

Metodutveckling i datalabbet där Mittuniversitetet har utvecklat AI-lösningar för att automatiskt identifiera ett flertal kvalitetsparametrar i travmätning av massaved. Genomfördes under våren 2021.

Feedback till skördarförare om bedömningen av krök hos timmer

Fallstudie i datalabbet där Skogforsk och SCA har undersökt hur data från ett sågverks mätram kan kombineras med skördardata för att ge feedback om krökbedömningen till en skördarförare. Ett demonstrationsprogram skapades under våren 2021.

Verktyget Propps

Det av Skogforsk utvecklade beräkningsverktyget för ved- och fiberegenskaper hos timmer och massaved, finns implementerat som ett verktyg i datalabbet sedan våren 2021.

Spännande samverkan med forskning och akademi

DigiChain

Ökad integration skog-industri med digitala egenskapsdeklarationer av rundved och flis. Demonstration av digitala egenskapsdeklarationer för massavedsleveranser vid Holmen Iggesunds bruk. Projektet avslutades 2020.

Remote Timber

Projektet utvecklar och demonstrerar en fjärrstyrd virkeslastare. Projektet pågår till 2022.

DiVISI – Digitala värdekedjor i skogsindustrin

Effektivare utnyttjande av data i värdekedjan mellan skog och sågverk. Projektet pågår till 2023.

DigiPulp

Ökad precision i massaindustrin med digitala prognosverktyg i värdekedjan från skog till bruk. Demonstration av digitala egenskapsdeklarationer för leveranser av massaved och flis. Projektet pågår till 2023.

Examensarbeten

Klassificering av timmertravar, med avseende på ljus, mörker och snö

Under våren 2021 undersöktes i det skogliga datalabbet möjligheten att med hjälp av klusteranalys klassificera omärkta bilder på virkestravar i kategorierna dagsljus, mörker och förekomst av snö.