Begränsad support under sommaren

Biometrias support har begränsad bemanning under sommarperioden, vilket kan innebära längre handläggningstid än vanligt för ärenden som kommer in. Läs mer

Starttid 2024-07-15 kl. 08:00 Sluttid 2024-08-09 kl. 17:00

Utförda tester

Tillsammans med olika aktörer sår vi idéer, spanar hur nyplanterad innovation kan frodas på sikt och skördar färdigvuxna innovationer. Här kan du ta del av exempel på vad som testats i det skogliga datalabbet och spännande samverkan med forskning och akademi.

Tester i Biometrias skogliga datalabb

Analys av skogsnäringens transporteffektivitet

Analys av historiska transporter och utvärdering av transporteffektiviteten genom att jämföra de verkliga transporterna med vad som hade varit optimalt vid den aktuella tidpunkten. Analysen genomfördes i samarbete med Creative Optimization under 2022.

Träffsäkrare ankomsttid

Test av löpande beräkning av estimerad ankomsttid baserat på lastbilens insända position. Genomfördes tillsammans med Stora Enso och i samarbete med CGI. Första testet genomfördes under hösten 2021 med tre lastbilar och utökades till drygt 40 lastbilar under hösten 2022.

Koldioxidavtryck mellan skog och industri för skogsbränsle

Visa på möjligheterna att beräkna koldioxidavtryck mellan skog och industri för skogsbränsle, baserat på data från Biometrias VIOL-system. Koncepttestet genomfördes tillsammans med Eon och i samarbete med Biometrias Biobränslekommitté under hösten 2021.

Identifiera röta, trädslag och diameter via bilder på virkestravar

Metodutveckling i datalabbet där Mittuniversitetet har utvecklat AI-lösningar för att automatiskt identifiera ett flertal kvalitetsparametrar i travmätning av massaved. Genomfördes under våren 2021.

Feedback till skördarförare om bedömningen av krök hos timmer

Fallstudie i datalabbet där Skogforsk och SCA har undersökt hur data från ett sågverks mätram kan kombineras med skördardata för att ge feedback om krökbedömningen till en skördarförare. Ett demonstrationsprogram skapades under våren 2021.

Verktyg för egenskapsberäkningar

Det av Skogforsk utvecklade beräkningsverktyget för ved- och fiberegenskaper hos timmer och massaved, finns implementerat som ett verktyg i datalabbet sedan våren 2021.

Spännande samverkan med forskning och akademi

Öppen bilddatabas för AI/ML

Förstudieprojekt som kartlägger hur en öppen bilddatabas för bilder på stockar skulle kunna sättas upp. Projektet pågår till 2023 och koordineras av Skogforsk.

DigiPulp

Ökad precision i massaindustrin med digitala prognosverktyg i värdekedjan från skog till bruk. Demonstration av digitala egenskapsdeklarationer för leveranser av massaved och flis. Projektet pågår till 2023.

Remote Timber

Utveckling och demonstration av en fjärrstyrd virkeslastare. Projektet avslutades 2022.

DigiChain

Ökad integration skog-industri med digitala egenskapsdeklarationer av rundved och flis. Demonstration av digitala egenskapsdeklarationer för massavedsleveranser vid Holmen Iggesunds bruk. Projektet avslutades 2020.

Studentsamarbeten

Klassificering av timmertravar, med avseende på ljus, mörker och snö

Under våren 2021 undersöktes i det skogliga datalabbet möjligheten att med hjälp av klusteranalys klassificera omärkta bilder på virkestravar i kategorierna dagsljus, mörker och förekomst av snö.

Visualisering av skördardata

Under våren 2022 utvecklades ett verktyg för enkel och snabb visualisering av innehållet i en skördarfil.

Internship hållbarhetstjänster

Under sommaren 2022 arbetade två studenter i ett internship hos Pro&Pro och hade ett uppdrag för Biometria. Studenterna analyserade hur dataanalys kan användas för att skatta koldioxidutsläpp och klimatavtryck vid transporter, och vilka tjänster inom området som Biometria i framtiden kan erbjuda sina kunder.