Påminnelse om formatändring av redovisningsnummer för skördad och skotad produktion

Den 13 mars 2022 kommer mätningar för skotar- och skördarrapportering att tilldelas alfanumeriska redovisningsnummer (både bokstäver och siffror).

Ersättningsgrundande skördarmätning och produktionsmätningar från den webbaserade tjänsten Rapp kommer fortsättningsvis få numeriska Redovisningsnummer och berörs inte.

Anpassning av kundsystem

För att Du som kund skall kunna hantera alfanumeriska redovisningsnummer, behöver ditt system anpassas. Biometria kommer att tillgängliggöra en kundtestmiljö i september 2021.

Varför gör vi detta?

Tillgången på redovisningsnummerserier i Biometrias system börjar ta slut och kräver en förändring för att VIOL-systemet skall fungera. Orsaken är en utökad användning av Biometrias tjänster för produktionsrapportering.

För ytterligare information, kontakta Biometrias support
support@biometria.se

08 Sep 08 Nyheter