Vägen till ett högre virkesvärde

Jonas Hemmingssons uppdrag är enkelt att formulera. Som chef för Biometrias fältverksamhet ansvarar han för att hjälpa kunder att få ut högsta virkesvärdet av den skördade skogen. Det kan låta enkelt men för att lyckas med det krävs ett långsiktigt och noggrant arbete. Här får du veta hur det går till.

I ett kvarts sekel har Jonas Hemmingsson haft Biometria och dess föregångare som arbetsgivare. Som så många andra skogsveteraner i organisationen började han sin karriär som virkesmätare, just i hans fall på ett sågverk i Vimmerby. Det höll han på med i tio år innan han gick över till att arbeta med utbildningar. I dag är han chef över alla kvalitetstekniker som hjälper Biometrias kunder över hela landet att kvalitetssäkra skördarnas mätning

– Vi började jobba med kvalitetssäkring av skördare redan 2008. Från början hade vi kanske ett tjugotal. I dag har vi över åttahundra, och jag hoppas att allt fler kommer att upptäcka fördelarna med det, säger Jonas Hemmingsson.

Lättare att hitta rätt i prislistorna

De kvalitetstekniker som Jonas basar över har som huvuduppgift att följa upp skördarnas mätnoggrannhet och coacha maskinlag kring mätning och kalibrering av skördaren. En bra mätning innebär att skördarens träff mot prislistan ökar och industrin får in rätt längd
och dimension vilket minskar spillet av skogsråvaran. Det leder i sin tur till ett bättre resursutnyttjande från skogen.

– Syftet med verksamheten är hjälpa våra kunder att få ut högsta virkesvärdet ur våra svenska skogar. Det är viktigt för mig personligen och gör också alla inblandade mer engagerade, säger Jonas Hemmingsson och berättar att det innan kvalitetssäkrade skördare inte fanns några exakta instruktioner eller nyckeltal för att säkerställa hur noggrant skördarna mätte.

Ta hand om hela trädet

Allt detta förändrades snabbt i och med att kvalitetssäkringen infördes för femton år sedan.

– Redan efter ett halvår såg vi en mycket bättre mätning i skördarna. Det var en stor förflyttning framåt. Förr avverkade man och tittade sedan på vad som kunde säljas. Det blev mer spill och framåt semestern kunde man se högar med osäljbara längder som blev till massaved, brännbart eller inget alls. Nu huggs det rätt och till rätt industri. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det också väldigt bra att man tar hand om hela trädet, säger Jonas Hemmingsson.

Nedslag i småländska metropoler

Som chef för fältverksamheten har han fullt upp och varvar sina arbetsdagar med att hålla i olika utbildningar, träffa befintliga kunder och leta efter nya samt att göra fältkontroller ute bland maskinerna. Allt sker inom en radie på fem mil med nedslag i småländska metropoler som Frödinge, Ankarsrum och Hjorted.

Skördarnas mätning följs upp kontinuerligt där Biometria analyserar insänd data från maskinförarnas egenkontroll där feedbacken tillbaks till maskinlagen är en viktig del i kvalitetssäkringen. Utöver analysen av mätdata genomförs minst två fältkontroller per år för att verifiera att skördaren mäter korrekt men även att maskinlagets klavning och mätning är godkänd. I samband med fältkontrollen görs ofta även en uppföljning på maskinlagets aptering/tillredning där maskinlaget coachas kring aktuella sortimentsbestämmelser. Det genomförs även stickprov på sågbart i massaved samt vrakandel i sågbara sortiment.

– Skördarföraren måste framförallt ha koll på vrakgränserna men även vara synkad med skotarföraren som i sin tur måste vara observant för att kunna sortera bort vrakstockar som skördarföraren kan ha missat.

Värden för miljarder

Den svenska skogsnäringen omsätter flera miljarder kronor varje år. Det handlar om enorma värden där varje enskilt maskinlag som är kvalitetssäkrat kan spela en stor roll för slutresultatet. Både den som säljer och köper gynnas av rätt längder och dimensioner samt rätt kvalitet som inte ger något spill.

– Jag önskar att detta var branschstandard i Sverige, men det finns faktiskt inget krav på det. Jag skulle vilja använda samma kvalitetsstämpel för att kunna certifiera hela maskinlag. Jag vet att förarna tycker att det är ett stort stöd, även om det i början sågs som att vi bara ville kontrollera dem, säger Jonas Hemmingsson.

Få fler att upptäcka fördelarna

Han berättar att Biometrias målsättning är att få fler att upptäcka de stora fördelarna med kvalitetssäkrade skördare samt följa upp maskinlagens aptering/tillredning i fält. Det finns dock flera anledningar till att alla inte är lika övertygade.

– Det handlar ibland om att det kostar, inte minst i ett startläge, eller att man inte inser potentialen. Andra tror att de har bra koll på läget. Men de har sällan tid att åka ut till maskinlagen som vi gör. Du kan inte få till en förändring genom att ta fram statistik som du sedan skickar förarna. För att du ska få riktig kunskap måste du ut och titta på virket som de avverkar. När det gäller kvalitetssäkring är den mänskliga kontakten och coachningen jätteviktig, säger Jonas Hemmingsson och tillägger:

– Fast jag har hopp om att de ska bli bättre framöver. Och jag hoppas att de kunder som idag jobbar med kvalitetssäkring av skördare ser fördelarna och jobbar för att fler företag ska jobba för att säkerställa mätnoggrannheten i skördarna. Skogen har ju växt och förvaltats i 80 år så det borde vara en självklarhet att jobba för att få ut högsta virkesvärdet vid avverkningen.

04 Okt 04 Nyheter