Den 1 augusti 2019 införs en ny kvalitetsklassning av massaved. Därmed förenklas kvalitetsbedömningen och kvalitetskraven kopplas tydligare till industrins behov. Samtidigt blir virkesmätningen snabbare, säkrare och mer transparent.

Bättre virke och bättre mätning.
Det är syftet med den nya massavedsklassningen,
om jag ska uttrycka det väldig koncentrerat,
säger Lars Björklund.