Den 1 augusti 2019 införs en ny kvalitetsklassning av massaved. Därmed förenklas kvalitetsbedömningen och kvalitetskraven kopplas tydligare till industrins behov. Samtidigt blir virkesmätningen snabbare, säkrare och mer transparent.

Läs artikeln i sin helhet

Bättre virke och bättre mätning.
Det är syftet med den nya massavedsklassningen,
om jag ska uttrycka det väldig koncentrerat,
säger Lars Björklund.