Styrelsemedlemmar i Biometria ek för

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Mats Sandgren, ordförande
Peter Eklund, VD Biometria
Jörgen Bendz, SCA Skog AB
Martin Holmgren, Stora Enso Skog Aktiebolag
PerArne Nordholts, Såg i Syd
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige service AB
Lena Nyberg, Holmen Skog Aktiebolag
Jonas Torstensson, EON Värme Sverige Aktiebolag
Sture Karlsson, Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk förening
Mats Boström, Norra Skogsägarna ek.för
Jim Salvin, Skogsägarna Norrskog ek. för
Olof Hansson, Södra
Per-Olof Wedin, Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag
Calle Nordqvist, Skogssällskapets Förvaltnings Aktiebolag
Henrik Sakari, SCA Skog AB
Ulf Klensmeden, Stora Enso Skog Aktiebolag
Andreas Johnsson, Derome skogAB
Göran Sundberg, Stenvalls Trä AB
Carina Palm, BillerudKorsnäs Skog
Anna-Frida Eriksson, Jönköping Energi AB
Lars Magnusson, Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk förening
Patrik Jonsson, Norra Skogsägarna Ek. för
Sofia Petersson, Södra
Roger Andersson, Södra
Lars-Erik Wigert, Bergvik Skog AB
Gert Adolfson, Prästlönetillgångar Skara Stift