Styrelsemedlemmar i Biometria ek för

Ordinarie medlemmar

Styrelsesuppleanter

Gert Adolfson, Prästlönetillgångar Skara Stift
Patrick Bäckström, Sveaskog
Roger Andersson, Södra
Anna-Frida Eriksson, Jönköpings Energi AB
Annika Mauritzson, Derome Skog AB
Patrik Jonsson, Norra Skogsägarna Ek. för
Lars Magnusson, Mellanskog
Carina Palm, BillerudKorsnäs Skog
Henrik Sakari, SCA Skog AB
Martin Holmgren, Stora Enso Skog Aktiebolag
Göran Sundberg, Stenvalls Trä AB
Ian von Essen, Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk förening

Av arbetstagarna adjungerade ledamöter

Ordinarie Suppleant
Helena Carlsson, GS
Christer Somvall, Unionen
Christer Andersson, Ledarna
Stephan Nilsson, Unionen