Styrelsemedlemmar i Biometria ek för

Ordinarie medlemmar

Styrelsesuppleanter

Henrik Sakari, SCA Skog AB
Lennart Stenquist, Stora Enso Skog Aktiebolag
Andreas Johnsson, Derome Skog AB
Göran Sundberg, Stenvalls Trä AB
Carina Palm, BillerudKorsnäs Skog
Anna-Frida Eriksson, Jönköpings Energi AB
Ian von Essen, Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk förening
Patrik Jonsson, Norra Skogsägarna Ek. för
Lars Magnusson, Mellanskog
Roger Andersson, Södra
Gert Adolfsson, Prästlönetillgångar Skara Stift

Av arbetstagarna adjungerade ledamöter

Ordinarie Suppleant
Helena Carlsson, GS
Christer Somvall, Unionen
Christer Andersson, Ledarna
Stephan Nilsson, Unionen