Styrelsemedlemmar i Biometria ek för

Ordinarie medlemmar

Styrelsesuppleanter

Henrik Sakari, SCA Skog AB
Ulf Klensmeden, Stora Enso Skog Aktiebolag
Andreas Johnsson, Derome Skog AB
Göran Sundberg, Stenvalls Trä AB
Carina Palm, BillerudKorsnäs Skog
Anna-Frida Eriksson, Jönköpings Energi AB
Lars Magnusson, Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk förening
Patrik Jonsson, Norra Skogsägarna Ek. för
Sofia Petersson, Södra
Roger Andersson, Södra
Lars-Erik Wigert, Bergvik Skog AB
Gert Adolfson, Prästlönetillgångar Skara Stift

Av arbetstagarna adjungerade ledamöter

Ordinarie Suppleant
Helena Carlsson
Christer Somvall
Jens Nordenberg
Christer Andersson