Registrering för utförande av mottagningskontroll

För att få behörighet att utföra Mottagningskontroll på mätplats krävs förutom utbildning även en registrering av dina transportuppgifter.
Registrera uppgifterna nedan och skicka in via knappen Skicka beställning.

Handläggningstiden är 2-3 dagar. Ingen Mottagningskontroll kan utföras innan uppgifterna är behandlade.

Beställande chaufför
Transportuppgifter