Länkar

Här kan du läsa om VIOL 3

Du hittar bl a frågor och svar om förnyelsen, tidplaner och information om levererade funktionaliteter.

VIOL 3

Prima/sekunda

Här kan du läsa om den nya kvalitetsklassningen av massaved som börjar gälla i augusti 2019

Prima/sekunda