Nyheter2020-09-01T10:04:50+02:00

Nyheter

1616 april, 2021

Ny programledning VIOL 3

16 april, 2021|

Ny programledning för VIOL 3

Som tidigare kommunicerats förändras nu VIOL 3:s programledning eftersom programmet går in i en ny fas. Under april tar Per Johansson över som ny programchef efter Håkan Larsson som haft ett tidsbegränsat uppdrag. Överlämningen sker under en kort övergångsperiod, Håkan kvarstår som resurs inom Biometria året ut och deltar i det fortsatta arbetet i en rådgivande roll. Pers roll är att leda hela VIOL3-programmet i Go-live processen.

Styrningen av programmet behöver stärkas med en mer sammanhållen planering och uppföljning på både program- och projektnivå. I och med detta förändras programledningens organisation till en slimmad programledning som stöttas upp av en programstab som utgörs av seniora specialister.  Programledningen består av programchef samt tre leveransområden; Tillverkning, Infrastruktur och Forest Storm, med en leveransansvarig för respektive område. Den nya organisationen börjar gälla senast 1 maj. Styrgruppen är samma som tidigare.

Tillsammans med Per Johansson följer Ilona Kiebler med in i programledningen. Hon tar rollen som ansvarig för Leveransområde Tillverkning vilket inkluderar planer och uppföljning.

För leveransområde Infrastruktur ansvarar Johnny Leiding. Tomas Karlsson fortsätter som ansvarig för leveransområde Forest Storm. Det krävs även en tydligare leverantörsstyrning kopplad till programledningen, Robin Grelz tar detta ansvar.

Per Johansson och Ilona Kiebler har båda lång erfarenhet från skogsnäringen. Per har varit interim CIO på Iggesund Paperboard 2016–2020, Ilona verkade under samma period som rådgivare till Pers roll. Per har haft tidigare uppdrag som projektledare inom Holmen Paper och Holmen Iggesund samt Sveaskog. Ilona har lång erfarenhet vid att driva stora IT-projekt, bland annat för Stena och Mercedes Benz. Bägge två är kontraktarede tills VIOL 3 är färdigtillverkat.

− Jag är mycket glad över att vi får ombord Per och Ilona. Deras kombinerade erfarenhet är viktig för den fas VIOL 3 går in i och för att vi ska kunna driva programmet mot en 1.0 version. Det är också en stor fördel att Håkan är kvar i en ny roll där han bland annat ska bidra till Biometrias strategiarbete, säger Ingela Ekebro.

Per Johansson
Programchef VIOL 3

Ilona Kiebler
Ansvarig Leveransområde Tillverkning VIOL 3

88 april, 2021

Ny utbildningsplattform lanserad

8 april, 2021|

Ny utbildningsplattform lanserad

Nu har vi lanserat vår nya utbildningsplattform Biometria Utbildning. Samtidigt uppdaterar vi våra e-utbildningar och får genom den nya utbildningsplattformen ännu bättre möjligheter att erbjuda utbildningar av hög kvalitet till våra kunder.

Lärande och ny kunskap är grundläggande för många verksamheter. Det är viktigt att lärandet både blir pedagogiskt och inspirerande för den som ska lära sig något nytt. Behöver du eller dina medarbetare öka kunskapen i specifika ämnen som rör skog och mätning erbjuder Biometria Utbildning både lärarledda utbildningar och e-utbildningar.

Detta erbjuder den nya utbildningsplattformen:

 • Ny och uppdaterad utbildningskatalog. Köp av nya utbildningar och anmälan av deltagare sker på www.biometria.se/utbildning
 • Skicka in en intresseanmälan för att bli kontaktad av en utbildningsansvarig som bokar ett utbildningstillfälle för ditt företag
 • Befintliga deltagare i vårt tidigare system “Väx hos oss” läggs över av Biometria till det nya systemet
 • Användare loggar in enkelt med BankID.
 • Utbildningshistoriken är personlig. Deltagaren  kan ladda ned sina utbildningsintyg för att visa eventuella uppdragsgivare.
 • De företag som vill kunna följa upp medarbetarnas utbildningshistorik kan beställa en prenumeration av utbildningshistoriken via utbildning@biometria.se.

Startsida Biometria Utbildning

Feedback från utbildningskunderna
Inför uppdateringen av våra e-utbildningar, frågade vi de befintliga utbildningskunderna i vårt tidigare system “Väx hos oss” om synpunkter. Vi fick mycket bra respons som var till stor hjälp i att utveckla våra e-utbildningar till det bättre. Tack till er som tog er tid att besvara undersökningen, alla synpunkter har varit mycket värdefulla.

Information till deltagare
Från och med nu når du de uppgraderade utbildningarna via biometria.se/utbildningar. Du som varit deltagare i vårt tidigare system “Väx hos oss” loggar enkelt in med hjälp av BankID. Alla befintliga deltagare har fått information om övergången via den e-postadress som är registrerad i “Väx hos oss”. De e-utbildningar som inte är slutförda kommer att läggas över till användarens nya konto under mars månad. Dessa utbildningar får man då genomföra i sin helhet på den nya plattformen (detta gäller utbildningar som har köpts de senaste 12 månaderna).

Välkommen till Biometria Utbildning!

Kontakt
Maila oss gärna om du har några frågor så hjälper vi dig utbildning@biometria.se.

77 april, 2021

Beslut om VIOL 3:s framtida riktning

7 april, 2021|

Biometrias styrelse har den 7 april fattat beslut om Go live-planen för VIOL 3. Beslutet innebär att VIOL 3 planeras för Go live genom en väl underbyggd och detaljerad tillverkningsplan och med driftsättning hösten 2024.

Vid ingången av 2025 ska samtliga affärer i skogsbranschen kunna genomföras i VIOL 3 enligt planen. Med beslutet kan Biometrias kunder agera och planera i sina egna verksamheter med utgångspunkt från Go live-planen. Styrelse, styrgrupp, företagsledning och programledning står gemensamt bakom beslutet och känner tilltro till Go live-planen.

− Det är en skarp, väl underbyggd plan för fortsättningen av VIOL 3 som styrelsen i enighet har beslutat om. Planen ger en tydlig riktning för arbetet framåt och vad som krävs för att nå i mål. I detta är styrelsen, Biometrias ledning och VIOL 3:s programledning eniga, säger Biometrias styrelseordförande Mats Sandgren.

Beslutet innebär att driftsättningen av VIOL 3 sker med en successiv övergång vilket betyder att VIOL 2 och VIOL 3 körs parallellt under en kort omläggningsperiod.

− Med beslutet har vi en tydlig plan och ett driftsättningsscenario att förhålla oss till. Nu går in i en ny fas vilket känns mycket bra och jag ser fram emot att gemensamt med branschen, Biometrias medarbetare och andra partners ta VIOL 3 i mål, säger Ingela Ekebro, vd för Biometria.

Tillverkningen av VIOL 3 1.0 ska enligt planen vara färdig vid årsskiftet 2022/2023. Därefter, beroende på branschens verifieringsarbete, är det cirka 18 månader fram till Go live. För att säkerställa branschens övergång, och för att minska riskerna vid Go live, innehåller planen ett avsatt tidsintervall där kundföretagen gör förberedande arbete för sin egen implementering av VIOL 3. Att gemensamt med branschen försöka korta ned detta intervall är ett stort fokus under hela det fortsatta arbetet och något alla intressenter måste vara delaktiga i. En helt avgörande förutsättning är att alla företag som använder VIOL måste göra de egna förberedelserna i god tid.

VIOL 3-tillägget tillämpas i nuvarande form fram till dess att styrelsen bedömer Biometrias finansiella ställning redo för att tillägget avvecklas.

Läs mer om VIOL 3 här

Mats Sandgren,
Ordförande Biometrias styrelse

Ingela Ekebro, Vd Biometria

2222 februari, 2021

Biometria vinnare av Bästa tekniska lösning i Good Tech Hack

22 februari, 2021|

Biometria vinnare av Bästa tekniska lösning i Good Tech Hack

Under helgen som gick deltog Biometria, både som medarrangör och med ett lag, i Good Tech Hack. Good Tech Hack är ett årligt återkommande 24-timmars hackaton i Sundsvall där kompetenser möts för att samverka och lösa samhällsutmaningar på ett lekfullt sätt. Vinnare av den bästa tekniska lösningen blev Biometrias lag Skogsbadarna!

Årets tema var Hållbara städer & samhällen (ett av FN:s globala mål). Lag Skogsbadarna valde av tre olika utmaningar att fokusera sin insats till ”Hur kan vi bidra till en hållbar stadsutveckling ur ett barns perspektiv?”.

Hur gick Skogsbadarna till väga?
Laget ringde en samhällsplanerare på Sundsvalls kommun som satt i Help-hub för att bolla sin idé. Nästa steg blev att skissa på koncept och teknisk lösning samt ta en tur på stan för insamling av bilder på övergångsställen till AI-modell. Laget jobbade på fram till ca. klockan 17 för ett avbrott för digital AW tillsammans med Sundsvallkontoret. Parallellt med AW startade utvecklingsarbetet (AI-modell och kodning av gränssnitt och kartor). Arbetet under kvällen innehöll finslipning av pitch, inspelning av film för pitch av koncept och film för teknisk lösning. Senaste tid för inlämning var på lördagen kl. 08:00 så det var med god marginal som filmerna lämnades in redan kl. 00:30.

Lösningen
Laget tänkte ”gamification”, dvs. att ta fram en lekfull spellösning för att verkligen attrahera barn. Den skalbara lösningen är en digital lösning där barn på ett kreativt och enkelt sätt kan göra sin röst hörd och bidra till hållbar samhälls- och trafikplanering. Den kan användas kampanjbaserat, för att exempelvis vid trafikveckor fånga synpunkter från barn på ett tävlingsinriktat sätt. Genom ett spel kan barn skicka in synpunkter på övergångsställen eller andra saker kring vägar som gör att de känner sig otrygga.

− Vi tror inte att ett webbformulär eller en remissrunda är lösningen för att få in synpunkter från barn. Istället tänkte vi gamification, säger Sven Jägbrant.

Vinsterna av att delta
Utöver vinstsumman på 10 000 kr som tillföll Skogsbadarna var det också positivt att få visa på den stora styrka som finns hos Biometria – att gå från idé till något realiserbart. Lösningen kommer även att få presenteras för IT-direktören på Sundsvalls kommun

− Samarbetet i laget var fantastiskt bra, vi var ett riktigt dream team där alla deltagare hjälptes åt hela vägen. Även fast utmaningarna kändes riktigt kluriga till en början lyckades laget ta fram något som vi kände oss riktigt nöjda med. Det var extra kul att ha med My som är student och som stärkte upp laget, säger Sven.

Biometrias lag, Skogsbadarna 

1212 februari, 2021

Biometria byter utbildningsplattform

12 februari, 2021|

Väx hos oss blir Biometria utbildning

Behovet av att kunna erbjuda fler utbildningar ökar, bland annat som ett stöd inför övergången till VIOL 3 och i början av mars går vi över till en ny utbildningsplattform, samtidigt som vi uppdaterar våra befintliga e-utbildningar. Med den nya plattformen får vi ännu bättre möjlighet att erbjuda moderna utbildningar till våra kunder.

 • Användarvänlig plattform med hög flexibilitet
 • Deltagaren väljer själv var och när de vill genomföra utbildningen
 • Målgruppsanpassade utbildningar
 • Möjlighet att repetera utbildningar

Utbildningarna kan också fungera som stöd vid nyanställningar och byte av roller inom våra kundföretag.

1111 februari, 2021

Möjlighet att mäta massaved utan kvalitetsklassning införs den 15/3

11 februari, 2021|

För de som så önskar införs 15 mars möjligheten att mäta in massaved utan kvalitetsklassning. Detta har efterfrågats av aktörer med större virkesflöden från egen skog till industri eller lagerförflyttningar av olika slag. I sådana sammanhang kan det vara onödigt att varje trave kvalitetsbedöms i klasserna prima, sekunda, utskott.

Varför?

Branschen har uttryckt behov av att kunna hantera affärer med massaved utan kvalitetsklassning. En utredning har därför genomförts och redovisats i Rådet för Mätning och Redovisning (RMR). Funktionalitet har utvecklats och kommer att införas i samband med release nr 1 2021, den 14/3.

Från och med den 15/3 är det möjligt att tillämpa en mer differentierad mätningsinsats vid travmätning av Massaved.

Hur? 

 • Affären och dess parter kommer via IT-stöden att styra virkesmätaren genom begreppet Mätningsomfattning (MO) som anges på Virkesorderrad i VIOL.
 • En chaufför eller virkesmätare ska/kan inte avgöra om kvalitetsklassning ska ske eller ej
 • Funktionaliteten skapar förutsättningar för vägen mot helautomatiserad mätning

Denna presentation riktas till viktiga målgrupper som finns med i kedjan från att en affär skapas till dess att det finns ett mätresultat och en färdig redovisning.

Ladda ner presentationen om de nya funktionerna

Den 24/2, 9.30 – 11.00  är du välkommen att delta på nedanstående Teamsmöte där vi ger en kort information om den nya kvalitetsklassningen samt ger möjlighet till att ställa frågor.

Delta i mötet här

1010 februari, 2021

Förändringar inom VIOL 3:s programledning

10 februari, 2021|

Arbete har inletts för att se över hur och när VIOL 3-programmet kan föras över till linjeorganisationen. VD Ingela Ekebro genomför processen tillsammans med nuvarande programledning och ledningsgrupp.

Håkan Larsson fortsätter tillsvidare som programchef för VIOL 3, men kommer på sikt att lämna över till den struktur/organisation som beslutas under våren.

Kajsa Nilsson lämnar från Q2 det operativa arbetet i programledningen, men finns med för att bidra i arbetet med att sätta ny struktur/organisation även under Q2. Från vecka 6 delar Kajsa sin tid i programledningen med ett interimschefsuppdrag i Södra.

Hur Kajsas roll ska täckas upp i programmet är en del i den process som inletts nu.

1010 februari, 2021

Fem snabba frågor till Ingela Ekebro

10 februari, 2021|

Ingela Ekebro har varit på plats som VD ett tag och här får du lära känna henne lite bättre.
Vi ställde fem snabba frågor för att få reda på vem hon är.

Vad var det som lockade mest med ditt nya uppdrag som VD?
Flera saker lockade, men en är att få ta aktiv del i att fortsätta bygga Biometrias verksamhet baserat på all kompetens som bars med från våra fyra ursprungsbolag. Även att få vara med och bidra till den fortsätta utvecklingen av Biometrias viktiga uppdrag till att bli än mer effektivt och korrekt lockade. Och såklart även bygga vidare på vad vi gör idag och utveckla än mer värde i våra tjänster.

Vad blir din viktigaste uppgift som vd för Biometria?
Min viktigaste uppgift är att tillsammans med Biometrias övriga ledning ge förutsättningar för alla duktiga medarbetare i organisationen att göra ett bra jobb.

Vilka erfarenheter har du tagit med dig från industrin?
Jag har alltid haft ett stort intresse av att utveckla verksamhet, att ständigt försöka flytta fram positionerna. Det vi gör idag kan vi alltid göra bättre imorgon, för förutsättningarna ändrar sig och verktygen förbättras. En annan ska jag lärt mig är att om man ska lyckas med vad man förutsätter sig behöver man jobba tillsammans. Allas bidrag och engagemang behövs i hela verksamheten för att nå resultaten man strävar efter.

Välj tre ord som beskriver ditt ledarskap.
Oj, det är det nog andra som kan svara bäst på, men jag tycker att jag är målinriktad, rätt strukturerad och ganska energisk i att uppnå resultat.

Vem är Ingela utanför jobbet?
Jag lever själv och har en dotter på 21, Jennifer, som pluggar på Mittuniversitetet, jag har en sommarstuga som jag tillbringar rätt mycket tid i, jag gillar att läsa även om det nu mest blir på semestern. Jag umgås annars med vänner och familj och när det blir möjligt igen reser jag gärna. Jag tycker om att röra på mig och promenerar gärna i skog och mark.

Ingela Ekebro, VD Biometria

99 februari, 2021

Ingela Ekebro ny VD för Biometria     

9 februari, 2021|

Ingela Ekebro tillträdde den 1 februari som ny VD för Biometria. Ingela har en mångårig erfarenhet från olika ledande positioner inom SCA, senast som senior rådgivare.  

− Ingela har med framgång drivit stora projekt, bland annat SCA:s stora expansionsprojekt Helios vid Östrands massafabrik. Hennes samlade kompetens och ledaregenskaper passar väl ihop med vad som krävs för att driva och utveckla Biometria med ett fortsatt gott förtroende för mätning, redovisning och datahantering av Sveriges virkes- och skogstransportaffärer, säger Mats Sandgren, styrelseordförande för Biometria.

Ingela Ekebro har en rad olika befattningar på SCA bakom sig. Hon har tidigare varit avdelningschef inom produktionen på Östrand och ansvarig för skiftsorganisationen samt senare fabrikschef för Östrand och chef för SCA:s massaaffär.

− Jag är glad och hedrad över att ha fått förtroendet att axla VD-rollen. Det är både spännande och utmanande att tillsammans med mina medarbetare utveckla vår väg framåt i Biometria. Ett stort fokus kommer att ligga på VIOL 3 som är ett mycket viktigt projekt som måste slutföras och implementeras på ett bra sätt, parallellt ska vår löpande verksamhet ha en fortsatt bra leverans, säger Ingela Ekebro.

Ingela Ekebro är född 1965 och utbildad energiingenjör. Hon har efterträtt Peter Eklund.

Ingela Ekebro, vd Biometria

33 februari, 2021

Datum för mätningsvägran framskjutet

3 februari, 2021|

Datum för mätningsvägran av fordonsenheter som inte har krönta bankar och som ska mätas via bildmätrigg skjuts fram, detta på grund av den stränga kyla som råder i flera delar av landet. Med hänsyn till vädret är datumet för mätningsvägran framskjutet till 1 maj 2021.

Den extrema kylan har ställt till det och gjort att det är svårt att få fast klisterlapparna. Det har även saknats klisterlappar med korrekta nummerserier för uppmärkning på ett flertal av de stationer som Biometria anvisat till.

Senast den 1 maj 2021 måste samtliga fordonsenheter som ska mätas via bildmätrigg ha sina bankar uppmätta och även märkta. Efter detta datum kommer fordonsenheter som inte har krönta bankar samt synliga märken att bli mätvägrade av Biometria på bildmätplatser.

Här hittar du kontaktlista för ditt distrikt

Till toppen